fbpx

Vrouwelijke landbouwers Brownsweg versterkt

Vanwege de afsluiting van een driedaagse training in Good Agriculure Practices (GAP) te Brownsweg/Brokopondo heeft de waarnemend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Deepak Jairam, een bezoek gebracht aan de landbouwers van dit gebied.

Door de LVV-directeur is gebruik gemaakt van de gelegenheid om te luisteren naar de wensen en grieven van de voornamelijk vrouwelijke landbouwers. Het ministerie zal met de beschikbare middelen proberen hen enigszins tegemoet te komen.

De training is een initiatief van de Agro Coöperatie “Wi! Uma Fu Sranan en gefinancierd door de International Development Bank (IDB) en Japan.

BEKIJK OOK
Integrale aanpak rattenplaag Nickerie noodzakelijk

Verschillende onderwerpen zoals landvoorbereiding, handhaving van de bodemvruchtbaarheid, geïntegreerde plagenbestrijding en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen zijn behandeld.

Tania Lieuw A Soe, voorzitter van de coöperatie gaf aan dat als de GAP-richtlijnen worden gevolgd, ons land zeker zal genieten van gezond en veilig voedsel.

In verband met de Dag van de Vrouw op 8 maart zijn de vrouwen, die hebben deelgenomen aan deze training, namens president Desi Bouterse en het ministerie van LVV verwend. Zij hebben ook plantjes en zaden in ontvangst mogen nemen.