fbpx

Vrouwelijk leiderschap in een tijd van economische crisis en Covid-19

INGEZONDEN-Op 8 maart staan wij weer stil bij de Internationale Dag van de Vrouw.

Is er veel veranderd in een jaar op het gebied van vrouwenrechten? Welke uitdagingen hebben vrouwelijk leiderschap een boost gegeven en welke hebben dat leiderschap ondermijnd dan wel stappen terug gebracht?

Het jaar 2020 was het jaar van de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen waarbij een nieuwe regering gekozen werd.

Tijd en ruimte om te werken aan veranderd leiderschap in het algemeen en om de plaats van vrouwelijk leiderschap de revue te laten passeren. Hierover kunnen we kort zijn.

Ook deze keer zijn vrouwen niet voorgedragen voor de hoogste politiek bestuurlijke functies.

President, vicepresident, voorzitter en vicevoorzitter DNA, zijn allen mannen. Toch kan het feit van 6 vrouwelijke ministers en 15 vrouwelijke DNA-leden, zeker opgetekend worden als een positieve ontwikkeling.

De uitdagingen waarmee vrouwen dagelijks geconfronteerd worden, zijn enorm. Een totaal verwoeste economie in ons land, kapot geslagen organen en instituten en een armoede die overal om ons heen grijpt.

Daar bovenop leven wij met een Covid-19-pandemie die ons leven dagelijks op vele vlakken negatief beïnvloedt.

Deze pandemie, zijn desastreuze gevolgen en de onmiskenbare negatieve invloed op vrouwen onderkennend, heeft de Verenigde Naties ertoe gebracht deze bijzondere Dag van de Vrouw te plaatsen in het kader van “Vrouwelijk leiderschap: Focus gericht op een gelijkwaardige toekomst met Covid-19”.

Stichting Vrouwen Politieke Alliantie Suriname (VPAS ) ziet in dit thema, mede in het licht van de economische crisis in ons land, enorme uitdagingen voor vrouwen.

Wij zijn ons ervan bewust dat het vrouwelijk leiderschap in alle sectoren van de gemeenschap, in onze gezinnen, relaties, en werkkring extra onder druk is komen te staan.

BEKIJK OOK
29-jarige verdachte aangehouden met drugs is artiest Benaja

Toch zal onze focus gericht moeten blijven op de strijd voor vooruitgang, positieverbetering en gelijke ontplooiingskansen voor vrouwen.

Met de jaarlijks terugkerende slogan van VPAS “UN TRANGA UMA” brengen wij ode aan de vrouw.

Deze uitdrukking symboliseert de kracht van de vrouw en is tevens bedoeld als motivatie voor alle vrouwen om de moed niet op te geven.

Het is een riem onder het hart steken van vrouwen om leidende posities te blijven innemen, ook onder extreem moeilijke omstandigheden.

Vrouwen bij de brandweer, politie, in ziekenhuizen en in de ziekenzorg, op kantoren, in bedrijven, in het onderwijs, niet te vergeten de vele vrijwilligers, kortom, in alle sectoren van de maatschappij; wij staan in de voorlinie om het getij in ons geliefd land Suriname te keren. Onze bijdrage, kennis en knowhow, zijn voorwaarden voor duurzame ontwikkeling in Suriname.

VPAS roept een ieder in het algemeen en vrouwen in het bijzonder op, om te blijven strijden voor gelijke ontplooiingskansen en onderkenning van het vrouwelijk potentieel.

Alleen door uitdagingen aan te gaan zullen er positieve veranderingen teweeg gebracht worden in de positie van de vrouw, met het uiteindelijke doel een beter Suriname te creëren.

Het bestuur en de vrijwilligers van VPAS feliciteren u met de Dag van de Vrouw.

Ruth Wijdenbosch, voorzitter
Sjachnaz Pengel, secretaris
Ruth Renfurm, penningmeester

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: De macht van vrouwen