Vrouw reist af naar Suriname wegens drie maanden lange wachttijd Nederlands ziekenhuis

klm schiphol vliegtuig

INGEZONDEN- Het lijkt tegenwoordig een algemeen geaccepteerd gegeven dat personen in Nederland, na doorverwijzing van hun huisarts, maanden moeten wachten voordat zij een afspraak kunnen krijgen bij een specialist in het ziekenhuis.

En dat terwijl men in een ontwikkelingsland als Suriname, je vaak dezelfde of de volgende dag, nog langs het hospitaal kan komen om uitgebreid gecontroleerd te worden door een gespecialiseerd medicus.

Een treffend voorbeeld betreft een Surinaamse vrouw uit mijn sociale kring. Onlangs kwam zij, na het uitvoeren van een bloedonderzoek, tot de ontdekking dat zij lijdt aan een traag werkende schildklier.

De resultaten van haar bloedonderzoek waren verontrustend en wezen op verslechterende gezondheidsparameters.

In een welvarend land als Nederland zou men verwachten dat een patiënt met dergelijke symptomen, die kunnen wijzen op een ernstige aandoening, onmiddellijk zou worden geholpen door een gespecialiseerde arts. Helaas bleek dit verre van de realiteit.

Deze vrouw kreeg namelijk pas een afspraak bij een specialist in het ziekenhuis voor drie maanden later. Ook in medische faciliteiten verder weg, bleek een snellere afspraak niet mogelijk.

OOK INTERESSANT
Mogelijk mishandeling door agenten? Verdacht overlijden na overbrenging naar politiebureau

Teleurgesteld en bezorgd over haar gezondheidstoestand, besloot ze naar haar geboorteland Suriname te reizen. Daar had ze de mogelijkheid om, na betaling in euro’s, nog dezelfde dag een afspraak te maken met een internist.

Deze ervaring zet ons aan tot nadenken over de efficiëntie en bereikbaarheid van de gezondheidszorg, zelfs in een welvarend land als Nederland.

J. Huizinga

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud