fbpx

Vrijwilligers vieren Wereld Schildpaddendag in Suriname

Donderdag was het Wereld Schildpaddendag.

Jaarlijks staat deze dag wereldwijd in het teken van kennisoverdracht en het kweken van begrip voor onze schildpadden.

In Suriname hebben we naast de bekende savanne- en bosschildpad ook zeeschildpadden die elk jaar Suriname bezoeken om hier hun eieren te leggen. Het nestelen gebeurt jaarlijks van februari tot en met juli. WWF Guianas vraagt op deze bijzondere dag, extra aandacht voor de situatie op de legstranden van Galibi en Braamspunt. De situatie op deze legstranden vraagt om een integrale en duurzame aanpak op lange termijn.

WWF Guianas wil het werken met vrijwilligers op de stranden uitbreiden en daarmee de presentie op de stranden verhogen. Vrijwilligers in Suriname hebben in samenwerking met WWF Guianas, zich eraan gecommitteerd om de zeeschildpadden te beschermen in Suriname.

De handhaving op de legstranden blijkt onvoldoende om op lange termijn te zorgen voor duurzame oplossingen. De betrokkenheid van de gemeenschap hierbij kan deze situatie verbeteren.

Diverse vrijwilligers zetten zich in, om de komende periode, in samenwerking met WWF Guianas en Stichting D’ons het beheer en behoud van onze zeeschildpadden te optimaliseren. Het aantal nesten van de Aitkanti of Lederschildpad op de Surinaamse legstranden is namelijk drastisch gedaald. Ook de populatie van de Warana zeeschildpad is nog niet hersteld.

Zeeschildpadeieren worden nog altijd geconsumeerd als een ware delicatesse in Suriname en dat baart ons zorgen. Dit betekent dat de nesten van de zeeschildpadden te vaak worden gestroopt.

Een andere bedreiging is de bijvangst in de visserij, waarbij de volwassen zeeschildpadden verstrikt raken in visnetten, wat meestal leidt tot verdrinking.

BEKIJK OOK
LVV informeert ondernemers over exportmarkten Trinidad en Barbados

WWF Guianas werkt momenteel in samenwerking met Stichting DON’s aan een vrijwilligersprogramma ‘TURTLE WATCH Suriname’ voor Braamspunt. Vrijwilligers helpen hierbij mee aan het verzamelen van data op de nest stranden, om bedreigingen te noteren, toeristen te informeren, en afval van de stranden te halen. Ze zullen een soort extra ‘oog’ op de stranden te zijn.

‘We hopen dit ook in de toekomst uit te kunnen breiden naar Galibi,’ zegt Hanneke van Lavieren, Oceans and Wildlife Coordinator WWF Guianas. Zij zegt verder dat het idee erachter is, dat je met het betrekken van vrijwilligers niet alleen meer presentie en dus controle op de stranden hebt tijdens het nest seizoen, maar ook meer bewustzijn creëert binnen de gemeenschap en interesse om mee te werken aan het beschermen van deze unieke soorten.

Ook is er een samenwerking met Green Heritage Fund Suriname (GHFS) om samen met vrijwilligers, studenten en gemeenschappen, informatie te verzamelen over onze zeeschildpadden.

WWF Guianas doet ook een beroep op de gehele samenleving voor meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het behoud van onze zeeschildpadden. Ook een bezoek aan deze zeeschildpadden brengt risico’s met zich mee, die wij liever willen vermijden. Tourgidsen en toeristen die de legstranden bezoeken, wordt gevraagd zich aan de regels voor verantwoord zeeschildpadden bezoek te houden.

Wereldwijd behoort het dynamisch kustgebied van Suriname als de belangrijkste nestplaats voor de Krape en de Aitkanti. Het behoud van onze zeeschildpadden vraagt om meer betrokkenheid en samenwerking op nationaal en internationaal niveau.