fbpx

Vrijwilligers verfraaien tuin Hospice de Horizon

GFC NIEUWS- Vrijwilligers van Hospice de Horizon hebben besloten om de tuin van het verblijf fe verfraaien.
Het hospice is een verblijf voor personen die palliatieve terminale zorg nodig hebben. Maja Neral-Mangroe is degene die het idee opperde om de tuin aan te leggen. Zij vind het belangrijk dat de omgeving van de cliënten rust uitstraalt. “Ik vind wel dat voor degenen die hier komen te liggen, vooral voor de terminale zorg, dat zij op een hele mooie tuin moeten uitkijken en met blijdschap en alle rust hun ogen kunnen sluiten. Ik geloof dat de tuin daaraan een belangrijke bijdrage kan leveren.”
Neral-Mangroe heeft Virgil’s Gardening bereid gevonden om aan de tuin te werken. “Het is heel bijzonder dat wij iemand hebben gevonden die bereid is om de kosten te dekken, want toen ik met het idee kwam, was het een stuk makkelijker in het land”, zegt Neral-Mangroe, doelend op de economische situatie.
Stenna Pinas, coördinator van het hospice, is sinds het begin van het jaar verbonden aan De Horizon. Sindsdien is het duidelijk dat de vrijwilligers een betere tuin voor het Hospice willen inrichten. “Ik heb individuele gesprekken gevoerd en telkens kwam weer naar voren dat verfraaiing van de tuin een prioriteit was. Ik heb toen gevraagd hoe zij dat zouden willen aanpakken”, zegt Pinas. In het hospice kunnen maximaal vier personen per keer worden ondergebracht.
Virgil Niekoop, directeur-eigenaar van Virgil’s Gardening, zegt dat hij voor de volle 100% achter het initiatief van de vrijwilligers staat. “Ik wil ook meegeven dat wij van januari tot en met mei 2021 de tuin kosteloos zullen onderhouden.”
Niekoop is zich ervan bewust dat geld niet het enige is waar de mens naar hoeft te streven. “Vanwege de aard van het werk, heb ik ook drop-outs als arbeiders en sommigen van hen hebben begeleiding nodig en moeten opgebouwd worden. Daarvoor is er ruimte in mijn bedrijf.” Virgil’s Gardening heeft momenteel 35 arbeiders. Een deel van de arbeiders is zaterdag begonnen met de aanleg en onderhoud van de tuin.
Ruth Mangroe, verpleegkundig directeur van het Diakonessenhuis, zegt dat voorafgaand aan de oprichting van het verblijf, er onderzoek is gedaan naar de behoefte voor palliatieve terminale zorg in Suriname. Er bleek behoefte te zijn aan deze vorm van zorg voor patiënten die volgens de behandelende specialist uitbehandeld zijn, geen baat meer hebben aan ziekenhuiszorg en die -volgens de norm vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie- een levensverwachting van maximaal drie maanden hebben. Echter blijkt dat de gemiddelde Surinamer zich deze vorm van zorg niet kan permitteren. Tot nu toe is deze zorg slechts bij één verzekeraar opgenomen. Een andere dienst die het hospice sinds kort biedt, is respijt zorg. “Dat houdt in dat wanneer mantelzorgers tijdelijk ontlast willen worden van de zorg, de cliënt tijdelijk in het hospice kan worden ondergebracht”, zegt Mangroe.
Guno Kletter is de eerste persoon die is ondergebracht voor respijt zorg. Als oud-medicus ziet hij enkele zaken die verbeterd kunnen worden in het medische veld. “In Suriname wordt vaak gezegd ‘na God volgt de dokter’, dat is een beetje overdreven. De rol van de zusters wordt teveel onderschat. Want die is vaker in contact met de patiënt en weet meer af van zijn toestand. De afstand tussen artsen en verplegers moet overbrugd worden.”
Kletter is van mening dat artsen zich, ondanks een druk schema, moeten blijven scholen, maar ook hun kennis via trainingen moeten overdragen aan opkomend artsen. Hij heeft als internist gewerkt in Nickerie. De oud-medicus zegt verder dat de zorg in het hospice veel vrijer en prettiger is in tegenstelling tot het strenge schema in de ziekenhuizen. “Er is een grote mate van vrijheid in beweging, wanneer je wakker wilt worden, waar je wil zitten en de verzorgers zijn niet opdringerig.”

BEKIJK OOK
Minister Mathoera had vruchtbare ontmoeting met Franse ambtgenoot