Vrijwaring in 2020 voor personen die in 2019 rij- en voertuigenbelasting betaalden

GFC NIEUWS- Personen die in 2019 hun rij- en voertuigenbelasting hebben betaald, hoeven dat in 2020 niet te doen, meldt het ministerie van Financiën.
Ingaande 1 januari 2021 zal elke bezitter van een rij en of voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, aan zijn belastingplicht moeten voldoen.
De wet schrijft dwingend voor dat de belasting elk kalenderjaar is verschuldigd; overeenkomstig artikel 3 en 4 van bovengenoemde wet.
Strikt gezien moeten rij-en voertuigen die zich begeven op de openbare weg per 1 januari 2019 voorzien zijn van een geldige belastingsticker.
De Wet R&VB zal in 2020 worden gewijzigd. In die overgangsperiode zijn zij die in 2019 voldaan hebben aan hun belastingplicht, gevrijwaard om voor 2020 R&VB te betalen. Diegene die in 2019 niet hebben voldaan aan hun belastingplicht krijgen de ruimte dit alsnog te voldoen.
Restitutie van R&VB is niet mogelijk vanwege het feit dat de betaling van deze belasting dwingend door de wet voorgeschreven is en elke bezitter van een rij en of voertuig verplicht is deze te betalen.
In augustus 2018 is de Wet Rij -en Voertuigen Belasting (Wet R&VB) goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA).
Vanaf 15 november 2018 kon eenieder die in het bezit is van een rij en of voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, zijn belastingplicht voldoen. De implementatie van de Wet R&VB verliep niet vlekkeloos, voornamelijk vanwege interpretatieverschillen. Vandaar dat de Regering besloten heeft de wet R&VB te herzien.
De werkgroep Herziening Wet R&VB 2018 heeft de Wet R&VB 2018 geëvalueerd. Voorgesteld is om de Wet R&VB te wijzigen, zodat enkele bepalingen beter in overeenstemming gebracht kunnen worden met de maatschappelijke realiteit. Zodra de aanpassingen van de wet door DNA zijn aangenomen, zal de handhaving op de door de wet voorgeschreven manier geschieden.
In augustus 2018 is de Wet Rij -en Voertuigen Belasting (Wet R&VB) goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA). Vanaf 15 november 2018 kon eenieder die in het bezit is van een rij en of voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, zijn belastingplicht voldoen.
De implementatie van de Wet R&VB verliep niet vlekkeloos, voornamelijk vanwege interpretatieverschillen. Vandaar dat de Regering besloten heeft de wet R&VB te herzien.
De werkgroep Herziening Wet R&VB 2018 heeft de Wet R&VB 2018 geëvalueerd. Voorgesteld is om de Wet R&VB te wijzigen, zodat enkele bepalingen beter in overeenstemming gebracht kunnen worden met de maatschappelijke realiteit.
Zodra de aanpassingen van de wet door DNA zijn aangenomen, zal de handhaving op de door de wet voorgeschreven manier geschieden.

Overige berichten