fbpx

Vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend op sociale media

Een kenmerk van sociale media die opereren vanuit het vrije Westen, is dat zij moeite hebben met de vrijheid van meningsuiting. Dagelijks trappen zij op de rem bij gebruikers die dachten op sociale media vrijelijk hun mening te kunnen uiten, nadat zij dat in hun minder democratische omgeving niet konden.

Zo werd het Twitteraccount van de Egyptische activist en journalist Wael Abbas afgesloten. Waarom? Dat weet alleen Twitter.

Zijn account werd vorige week woensdag afgesloten. “Wat Twitter deed, is zeer verdacht,” zegt hij.

“In eerste instantie schorsten zij het account zonder opgave van reden en toen ik in beroep ging, stuurden zij een e-mail waarin stond dat het account niet zal worden hersteld.”

Bij Twitter, Facebook en YouTube is het de normaalste zaak van de wereld dat de gebruiker, die toch maar zorgt voor de miljardeninkomsten van deze media, met opperste minachting wordt bejegend.

OOK INTERESSANT
Schoolgaande tienermoeders in Paramaribo-Centrum krijgen inzicht in opvoedingsvaardigheden

No voice other than that of the government 

Toeval of niet: er schijnt een verband te bestaan tussen het feit dat bloggers in landen met een autoritair bewind daar worden gearresteerd  en hun account op sociale media zonder opgaaf van reden wordt afgesloten.