fbpx
Vrijheid van meningsuiting essentieel voor democratie

Vandaag, 2 november, is het de Internationale Dag voor beëindiging straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten. Deze dag is in 2013 ingesteld door de Verenigde Naties en in vele landen worden jaarlijks bijzondere aandacht besteed aan het bijzondere belang van een vrije media, een garantie voor vrijheid van meningsuiting.

Hoewel over het algemeen de nadruk ligt op journalisten en activisten die van het leven beroofd zijn vanwege de uitoefening van hun beroep, zijn de andere vormen van belemmering van minstens even grootbelang.

Een cultuur van straffeloosheid werkt belemmerend op het recht van vrije meningsuiting. Deze cultuur neemt vele vormen aan en ook wij in Suriname zijn niet gespaard gebleven van deze verdervelijke cultuuruitingen. Alle vormen van de cultuur van straffeloosheid hebben als uiteindelijk doel het zwijgen op te leggen aan critici, de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen.

Als persoon betekent het dat binnen deze cultuur van straffeloosheid, zij die zich durven uit te spreken slachtoffer worden van bedreigingen, aanvallen en zelfsvermoord kunnenworden. Veel van deze misdaden worden niet onderzocht. Suriname kent en heeft al deze vormen van straffeloosheid nu ervaren.

Tijdens de laatstgehouden bijeenkomst van de Mensen Rechten Commissie in Geneve, gaven Experts van deze commissie ook uiting van hun bezorgdheid met betrekking tot de beleving van het recht op vrije meningsuiting in Suriname. Hoewel de regering aangaf dat er geen zaken bij hen bekend waren, was de commissie wel op de hoogte van klachten van molest van journalisten en burgers door leden van het voormalig militair bewind.

Maatschappelijk creëert een cultuur van straffeloosheid een klimaat van angst en apathie en wantrouwen waar personen bang zijn om te praten over die zaken die van invloed zijn op hun omgeving hun gemeenschap en het hele land.  Vaakgenoeg ervaren journalisten dat personen bij interviews niet in beeld durven te komen, en aangeven dat ze geen mening hebben over zaken waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. Dit zijn allemaal signalen van de diepgewortelde angst. De angst om je baan te verliezen, gemolesteerd te worden, openlijk of gedekt bedreigd te worden.  Het resultaat hiervan is een slecht geinformeerde gemeenschap die zich neerlegt bij de bestaande situatie. Ook in Suriname zien we dit proces zich aftekenen.

Een dergelijke ontwikkeling is niet in het belang van ons Suriname nu, noch voor onze toekomst.  Een zwakke rechtsstaat en het falen van nationale instituten vormen de basis voor de cultuur van straffeloosheid. Om de steeds zichtbaarder wordende corruptie een halt toe te roepen, om ons allen te beschermen tegen ongecontroleerde machtsuitoefening en om gegarandeerd te zijn van een effectief rechtssysteem, waarbinnen het recht daadwerkelijk zegeviert, is het van cruciaal belang dat journalisten en wij, burgers, niet ten prooivallen aan de cultuur van straffeloosheid.

Wij roepen de regering dan ook op de rechten van de media te beschermen, de Mediaraad in overleg met de betrokkenen in te stellen en duidelijkheid te verschaffen aangaande de samenstelling hiervan en de benoemingsprocedure.  Cruciaal in een daadwerkelijke participatie in de democratie door alle burgers is de wet voor Openbaarheid van Bestuur.

DA’91 roept daarom ook alle burgers en in het bijzonder journalisten op om kritisch te blijven en die rol die zo noodzakelijk is voor een daadwerkelijke democratie naar eer en geweten te vervullen. Laten we samen de cultuur van straffeloosheid bestrijden in het belang van ons allemaal.

 

Angelic Alihusain-del Castilho

Voorzitter DA’91

Meer nieuws

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…

19 nieuwe Covid-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- In 24 uur kwamen er 19 nieuwe gevallen bij. 21 patiënten zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is gedaald naar 78. Dikke…