Vreemdelingenzaken verlengt Project Legalisatie Vreemdelingen met illegale status

Het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken (VZ), dat onder het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) ressorteert, is op vrijdag 15 februari wederom aanvangen met het Project Legalisatie VIII.

Vreemdelingen die illegaal in Suriname verblijven en die om verschillende redenen, regulier geen aanvraag hebben kunnen indienen, krijgen nog eens de gelegenheid om hun verblijfstatus legaal te maken.

Uit de statistieken is gebleken dat uit het voorgaande project legalisaties er nog steeds grote groepen illegalen zijn, die nog geen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om hun verblijfstatus in Suriname te legaliseren. Bij dit project zal dezelfde procedure voor de indiening van de aanvraag, alsook de leges worden gehanteerd. Uit het overzicht van de statistieken van de voorgaande projecten blijkt dat erin de periode van 20 september 2017 tot en met 14 december 2018 totaal 3347 vreemdelingen een aanvraag tot verblijf hebben ingediend.

De nationaliteiten die het meest gebruik hebben gemaakt van de project legalisaties zijn: Haïti, China, Cuba, Dominicaanse Republiek, Venezuela, Maleisië, Vietnam en India. De grootste groep zijn de Haïtianen met een totaal van 1537 aanvragen. De Chinezen vormen de tweede grootste groep met een totaal van 983 en de Cubanen 229.

Op basis van de categorieën zijn de meeste vreemdelingen die zonder een Machtiging tot Kort Verblijf MKV het land binnengekomen in totaal 1129 personen. De categorie Illegale Grensoverschrijding telt 262 personen, waarvan is gebleken dat het grotendeels Haïtianen zijn.

De intussen verleende verblijfsvergunningen zijn nog niet allemaal opgehaald. De ambassades/consulaten worden geïnformeerd en gevraagd om het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken te helpen hun onderdanen te contacten. Met betrekking tot de leges geldt voor vreemdelingen uit Zuid- Midden- Noord-Amerika, dat zij vierhonderd Amerikaanse dollar (USD 400,-) moeten betalen.

Voor personen uit de overige delen van de wereld is het bedrag vijftienhonderd Amerikaanse dollar (USD 1500,-). De groep vreemdelingen die via illegale grensoverschrijding Suriname zijn binnengekomen, zullen afhankelijk vanwaar zij vandaan komen, zeshonderd Amerikaanse dollar (USD 600,-) om tweeduizend Amerikaanse Dollar (USD 2000,-) moeten betalen.

De volgende categorieën van vreemdelingen kunnen een aanvraag tot verblijf indienen bij het Project Legalisatie met name: Vreemdelingen die via de doorlaatposten te Zanderij, Albina, Zorg en Hoop en Southdrain zijn binnengekomen zonder een KV-visum;

Vreemdelingen die via de doorlaatposten te Zanderij, Albina, Zorg en Hoop en Southdrain zijn binnengekomen en het KV-visum is vervallen;

Vreemdelingen die via de doorlaatposten te Zanderij, Albina, Zorg en Hoop en Southdrain zijn binnengekomen en het kortverblijf (stempel van de Militaire Politie en de Vreemdelingendienst) is vervallen en betrokkenen geen aanvraag online hebben ingediend;

Vreemdelingen waarvan de verblijfsvergunning is verlopen en deze niet meer hebben verlengd.

Vreemdelingen die een aanvraag tot verblijf, verlenging verblijf, vestiging of onbepaalde tijd hebben ingediend in de periode vóór 31 december 2010 en deze niet hebben ontvangen.

Vreemdelingen die een verwijderstempel (rode stempel) van de vreemdelingendienst in hun paspoort hebben; maar Suriname niet hebben verlaten of de termijn van verwijdering is verstreken.

En als laatst de vreemdelingen die een strookje hebben van een voorregistratie (2008) en registratie (2010-2015) van de voorgaande project illegalen.

Er zal tevens een voorlichtingscampagne op touw worden gezet om de doelgroep te bereiken en te informeren. Verder zullen de media en de diverse ambassades/consulaten worden betrokken om de doelgroep van de nodige informatie te voorzien. Het project zal duren tot en met 15 augustus 2019.

Overige berichten