fbpx

Vreemdelingenzaken JusPol informeert vissers over legale status

Het Onder Directoraat Vreemdelingenzaken (VZ) van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), heeft diverse stakeholders in de visserijsector geïnformeerd over het verkrijgen en behouden van een legale status. Tijdens de informatiesessie hebben diverse actoren een presentatie gegeven over hun rol binnen de visserijsector.

VZ is de dienst die onder andere adviezen geeft over de machtiging van een kortverblijf (MKV), aanvragen van verblijf, verlenging, naturalisatie verkrijgen en aanvraag van de Surinaamse nationaliteit. Onderdirecteur, Rachelle Groenveld, van Vreemdelingenzaken heeft de eerste presentatie over het verkrijgen van een verblijfsvergunning verzorgd.

Aan de orde is gekomen de procedure voor het aanvragen van de Machtiging kort verblijf en wat er gedaan moet worden bij het laten halen van arbeiders uit een visumplichtig land.

Muriël Wirjodirjo, vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Vissserij (LVV) heeft het gehad over het proces ter verkrijging van een visvergunning bij LVV Onder Directoraat Visserij.

Hierna volgde er een uiteenzetting van Joan Rellum van het ministerie van Arbeid. Zij ging in op de procedure van aanvraag voor een werkvergunning en voor wie het bestemd is.

BEKIJK OOK
“Er zijn nog heel veel zaken die in orde gemaakt moeten worden voor aanname kaderwet Collectieve Rechten Inheemsen en Tribale Volken”

De inspecteur van politie, Sham Binda, van de Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname (KPS), sprak over de ontscheping, de controle van de boten welke vreemdelingen ook naar Suriname vervoeren. Daarbij worden de paspoorten gecontroleerd en afgestempeld.

Sergeant Jabini Muree van de Militaire Politie (MP) gaf aan wat de taak is van de Immigratiedienst met betrekking tot de Visserij sector.

Ivanildo Orassie van de afdeling Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak over de voorloper van een verblijfsvergunning en de Machtiging voor Kort Verblijf (MKV), terwijl een vertegenwoordiger van de Suriname National Fisher folk Organisatie (SUNFO) een beeld heeft gegeven van de nationale visserijsector als ook een overzicht van de sector.

SUNFO is de bundeling van de vijf primaire vissersorganisaties in Suriname. Na de inleidingen was de mogelijkheid tot het stellen van vragen en een moment tot discussie.