Vreemdelingen in Surinaamse gevangenissen mogen straf in eigen land uitzitten

De Nationale Assemblée (DNA) heeft donderdag met 29 stemmen de ontwerpwet houdende goedkeuring van de “Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad” aangenomen. In dit verdrag is opgenomen dat gevonniste personen, die als vreemdeling in Surinaamse gevangenissen zijn opgesloten, in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun straf in het thuisland uit te zitten.

Ook Surinamers die in het buitenland veroordeeld zijn, moeten hun straf in Suriname kunnen uitzitten. Dit betekent dat de gevonniste persoon moet worden overgebracht.

Voorzitter Simons heeft na de aanname van het wetsontwerp de gemeenschap en de leden van het parlement gefeliciteerd met dit verdrag. De DNA-voorzitter hoopt dat hiermee het werk met de buitenlandse partners op justitieel gebied kan worden versterkt.(GFC)