Vreedzaam pleit voor preventie binnen gezondheidszorg

DNA-lid Jeniffer Vreedzaam pleit ervoor dat binnen de gezondheidszorg preventie komt.

Een toename van chronische ziektes is geconstateerd en daarmee de stijging van kosten binnen de gezondheidszorg. Het gevolg is meer ziekenhuisopnames en stijging van ziekenhuiskosten.

37% van de ziekenhuiskosten gaat naar de verzorging van chronische zieken. Ze vindt dat er nu een ommekeer moet komen door geld in de preventie te stoppen.

Preventie in de zorg op dit moment is belangrijk. Preventie is er volgens Vreedzaam, om ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven, hun gezondheid te bevorderen en hen te beschermen.

De investeringen in de preventieve gezondheidszorg in 2017, was 2.9 % van het bruto binnenlands product (bbp). ‘’Dit is te laag en ik heb mij afgevraagd waarom preventie onvoldoende tot stand komt’’, aldus de volksvertegenwoordiger.

Over de mate waarin preventie effectief en doelmatig is, heerst onzekerheid. Dit zorgt ervoor dat verzekeraars terughoudend zijn om in de preventie te investeren. Zelfs als een preventieve interventie bewezen heeft effectief te zijn en tot kostenbesparing leidt, wordt deze interventie vaak niet automatisch uitgevoerd.

Vreedzaam zegt dat Suriname moet gaan naar de hervormingen, zoals wordt aangehaald in het Nationaal Strategisch plan voor gezondheid en welzijn in Suriname 2019-2028.

De financiering van preventie kan verbeterd worden door het opnemen van preventie in het basiszorg pakket en ook door het laten subsidiëren van preventieve programma’s vanuit de overheid.

Het DNA-lid is blij dat er in de nota van wijziging duidelijke preventieve programma’s zijn opgenomen, echter is er naar haar zeggen nog veel te doen.