fbpx

VRA voert vruchtbaar gesprek met minister Elias

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft een vruchtbaar gesprek gevoerd met de Vereniging van RGD-artsen.

De medisch- en algemeen directeur van de Regionale Gezondheidsdienst waren tijdens deze ontmoeting ook aanwezig.

De VRA was benieuwd naar de ontwikkelingen over de komst van de Cubaanse artsen. Deze artsen zijn momenteel bezig met een inburgeringscursus van 4 maanden. Ook zullen zij oriënterende stages lopen bij alle nodige gezondheid instellingen.

De VRA vraagt om extra aandacht te schenken tijdens de stage aan de knelpunten die reeds bekend zijn of ervaren zijn bij de reeds aanwezige Cubaanse missie artsen.

BEKIJK OOK
Economische illusies van valse profeten

De medisch directeur gaf aan dat dit zeker meegenomen wordt en dat van fouten geleerd moet worden. Ze zullen klaargestoomd worden om voornamelijk de preventieve zorg te bewerkstelligen, zodat er gezonde gemeenschappen kunnen ontstaan.

De pas gearriveerde artsen zullen overal ingezet worden, zodat geen enkele burger gezondheidszorg meer ontbeert.

De VRA kijkt uit naar een goede samenwerking, zij zullen ook een belangrijke rol spelen bij de begeleiding in de praktijk. Zij zullen via de medisch directeur geïnformeerd blijven over de voortgang.