‘VR en 3D-printen mogelijk schadelijk voor volksgezondheid’

Nieuwe technologieën zoals virtual reality en 3D-printen zouden in de toekomst weleens voor gezondheidsproblemen kunnen gaan zorgen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat in het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV).

Het RIVM waarschuwt dat het ”voorstelbaar is dat langdurig verblijf in een virtuele werkelijkheid psychische en lichamelijke problemen kan veroorzaken”.

Een mogelijke keerzijde van 3D-printen is volgens het RIVM dat kwaliteitscontrole op producten lastiger wordt als mensen ze thuis printen. Bij het smelten van grondstoffen in 3D-printers kunnen bovendien giftige stoffen vrijkomen.