VPAS op bezoek bij drieling Kievencio, Furgilio en Faith

GFC NIEUWSREDACTIE- Stichting Vrouwen Politieke Alliantie Suriname (VPAS) bezocht zondag de drieling, Kievencio, Furgilio en Faith van de ouders Kevin Pandooi en Altagracia Reyme.

Meerlingen bezoeken behoort tot een van de prioriteiten van VPAS. De geboorte van een drieling is een heuglijke gebeurtenis welke zeker niet gewoon voorbij mag gaan.

De felicitaties zijn aan huis overgebracht door de bestuursleden Sjachnaz Pengel en Ruth Renfurm.

Reyme kreeg een prachtige ruiker van rode faya lobi’s met drie witte ertussen als symbool van de liefde voor de babies. Ook de speeltjes ontbraken niet.

Gezinsuitbreiding met 3 kinderen is een geschenk van God ; evenwel brengt deze uitbreiding van het gezin dat reeds 2 kinderen heeft zeker extra kosten met zich mee.

De enveloppe met een financiële bijdrage was zeer welkom. De ouders die heel blij waren met het bezoek en de aandacht gaven aan dat zij wel ondersteuning hebben van familieleden.

De kleintjes groeien goed en zien er heel gezond uit. Beide ouders hebben een baan. Toch is elke bijdrage uit de gemeenschap welkom.

De overheid heeft ook voorzieningen waaronder financiële steun, hulp en begeleiding voor het gezin en huursubsidie. Het gezin is reeds aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en kijkt uit naar de uitkering.

Waar het gezin ook dringend behoefte aan heeft is een geschikte woning. In het verleden kwamen drieling gezinnen hiervoor in aanmerking.

Een dringend beroep wordt daarom op de Overheid gedaan dit gezin in aanmerking te doen komen voor een woning. Een andere kwestie betreft de speciale voorziening voor het toekennen van zwangerschaps-en bevallingsverlof voor vrouwen die bevallen van meerlingen, 3 of meerdere kinderen volgens de WET van 10 juni 2019, no 64 bekend als Wet Arbeidsbescherming Gezin.

VPAS zal nagaan of in dit specifiek geval de wet correct toegepast is. Zij zal in contact blijven met dit jonge gezin.

VPAS bedankt haar donateurs in het bijzonder Jennifer Baarn die gedurende vele jaren het drielingenproject ondersteund heeft.