Vp zal persoon met auditieve beperking in dienst nemen

GFC NIEUWSREDACTIE- Op het kabinet van de vicepresident (vp) in Suriname zal heel binnenkort een persoon met een auditieve beperking in dienst worden genomen.

Vp Ronnie Brunswijk zal zich hiervoor persoonlijk sterk maken, nadat de persoon hem naar een baan vroeg tijdens een beleefdheidsbezoek van een groep doven aan hem, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

Rosita Etnel van de Stichting Surinaamse Doven Belangen (SUDOBE), die de delegatie leidde, is ingenomen met deze toezegging en zegt dat de vicepresident hiermee aantoont zich te bekommeren om de doven.

SUDOBE heeft de afgelopen periode bezoeken gebracht aan beleidsmakers om aandacht te vragen voor de doelgroep. Aan de vp zijn twee posters overhandigd, waarop informatie voorkomt over de maatschappelijke positie van de doven in Suriname.

Tijdens dit bezoek heeft Brunswijk meegedaan aan een korte sessie over de gebarentaal en moest door middel van gebaren zijn eigen naam spellen.

Etnel is zeer blij met een voorstel van de vp om de stichting in de toekomst te helpen haar diensten uit te breiden naar doven in het binnenland van Suriname.