fbpx

Vp Adhin: ‘’er is wel een crisismanagementteam’’

Vicepresident Ashwin Adhin zegt dat er een crisismanagementteam is dat uit 10 personen bestaat. Dit team houdt de crisissituatie continu in de gaten. Hiermee reageert de bewindsman op beweringen van de oppositie als zou de regering de problemen niet goed genoeg beheersen.

Vandaag zei de vp in het parlement tijdens de begrotingsbehandeling dat vorige week donderdag dit team nog bij elkaar geweest om te kijken naar de begroting over het dienstjaar 2018. Er zijn harde besluiten genomen welke geresulteerd hebben in extra inkomsten. Dit zal opgenomen worden in de nota van wijziging.

Vice president Adhin gaf aan dat er continu wordt gekeken op welke wijze het land verder tot ontwikkeling gebracht kan worden. In het gesprek gisteren met de coalitiefractie zijn de gevoelens en opmerkingen van het parlement ook meegenomen. De ministers nemen de zaken mee in hun presentatie waarbij het parlement een goed uitgewerkt nota van wijziging mag verwachten.

OOK INTERESSANT
Surinaamse president benadert Haïtiaanse gemeenschap

Adhin denkt dat het parlement content zal zijn met het bedrag dat in de nota is opgenomen. Ook de fractieleider van de NDP, Andre Misiekaba gaf aan, dat er degelijk een crisisteam is dat de zaak op de voet volgt. Hij zegt blij te zijn dat de regering de inzichten en de scherpe analyses van het parlement heeft meegenomen in het opstellen van de nota van wijziging.(GFC)