fbpx

Vorderingen in aanpak dak – en thuislozenprobleem Nickerie

Lloyd Morsen is vandaag door districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh voorgedragen om de gezamenlijke groep die het dak – en thuislozenproblematiek van Nickerie zal aanpakken te trekken. Staande de meeting werd de voordracht bekrachtigd door de aanwezige actoren.

Morsen die in het dagelijks leven leiding geeft aan Stichting Het Klankbord heeft ruime ervaring met dak – en thuislozen in ons district en heeft zelfs ook een opvang tehuis geleid.

De districtscommissaris kwam tot dit besluit omdat hij vaker plotseling voor andere werkzaamheden buiten het district moet zijn. Wel zal hij als Burgervader nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen binnen de groep en waar nodig zijn invloed aanwenden.

OOK INTERESSANT
Efficiënt beheer watersysteem Nannizwamp cruciaal voor rijststeelt

De gezamenlijke groep bestaande uit verschillende actoren binnen het district streeft ernaar om op dinsdag 19 december aanstaande van start te gaan. Op die dag zal alvast de zichtbare groep dak – en thuislozen worden opgevangen, gebaad, gekleed en voorzien worden van een brood en warme maaltijd. Volgend week zal de locatie waar zulks zal plaatsvinden worden bekendgemaakt.

Het is de 2de meeting van de groep na het initiatief van dc Joeloemsingh.(GFC)