fbpx

Voorzitter Bankiersvereniging: Suriname moet black-listing voorkomen

GFC NIEUWS- Tijdens de 2e Suriname Chartered Accountants Institute Conference, die donderdag van start is gegaan, heeft de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Eblein Frangie, een inleiding gehouden over de aankomende National Risk Assessment (NRA) en de rol van de banken.

In zijn inleiding is Frangie dieper ingegaan op de uitdagingen, kansen en oplossingen voor het Surinaamse bankwezen en de rol van de accountants.

Het is van belang dat er samengewerkt wordt om bewustwording te creëren onder de gehele samenleving, zodat wij de NRA succesvol doorlopen.

De Inter-American Development Bank heeft verschillende studies gedaan naar de impact van black-listing van een land. En geloof me, we mogen dat niet laten gebeuren, waarschuwt Frangie.

Volgens hem praten we namelijk over een grote negatieve impact op de economie van ons land met alle gevolgen voor de welvaart en het welzijn van de bevolking, zoals:

• Het gaat om verslechtering van de credit rating, met als gevolg dure leningen op
de internationale kapitaalmarkt;
• Het wegblijven van integere buitenlandse investeringen, vanwege de toename van
de risk perception;
• Onze relaties met correspondent banken komen onder druk te staan met een
grote kans op de-risking;
• Er zijn hogere kosten voor het internationaal zakendoen, vanwege hogere risicoopslag;
• Druk op de vreemde valuta, met als gevolg koersstijging en tekorten aan vreemde
valuta;
• Toename van de informele sector en daarmee gepaard gaande cash transacties;
• Geen vrije cross-border transacties meer.

Drie maanden geleden is het Project Management Team, onder leiding van Jennifer van Dijk -Silos, geïnstalleerd door president Desi Bouterse. Op dit moment hebben wij nog 11 maanden de tijd om ervoor te zorgen dat we de NRA succesvol afronden.

BEKIJK OOK
Suriname en Cuba willen verdieping handelsrelatie

“ Wij moeten heel hard werken. En met ‘wij’ bedoel ik alle partijen die een rol spelen in of een belang hebben om dit proces succesvol af te ronden. We zijn nu op de goede weg. Er wordt vooruitgang geboekt. Dat is ook bevestigd tijdens de laatste vergadering van het Project Management Team, de Organisatie van Amerikaanse Staten, de Inter-American Development Bank en het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging.”

Frangie: “vanaf dag 1, hebben wij, de Surinaamse bankiers, aangegeven dat het niet succesvol afronden van de NRA, niet zal liggen aan het bankwezen. Wij zetten ons maximaal in voor transparantie en wij voldoen voor een groot deel aan de internationale standaarden voor het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

“Om heel eerlijk te zijn, ligt de grote uitdaging om de NRA op tijd af te ronden, voornamelijk bij de andere sectoren en niet bij de banken.

“Banken beheren inderdaad de grootste financiële activa in het land, maar banken zijn niet de enige stakeholders. De overige financiële en niet financiële dienstverleners, zoals u, de accountants, zullen, nee, moeten ervoor zorgen dat wij de NRA succesvol doorlopen. Niet alleen wij, de banken, hebben een poortwachtersfunctie, maar ook u. En daarom sta ik hier en grijp ik elke gelegenheid aan, om meer bewustwording te creëren voor de NRA,” aldus Frangie.