fbpx

Voortzetting begrotingsbehandeling in januari

De Nationale Assemblee(DNA) heeft besloten om de vergadering rond de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2018, te verdagen naar januari volgend jaar. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei gesproken te hebben met zowel de fractieleiders als de regering waarbij duidelijk is geworden dat het goedkeuren van de begroting dit jaar niet haalbaar is.

De voorzitter zei voorstander te zijn van een gedegen behandeling van de begroting. Alle fractieleiders hebben tijdens de spreekbeurt aangegeven het eens te zijn dat in januari de behandeling wordt afgerond. Hierdoor is er zowel voor de regering als het parlement genoeg tijd om zaken goed te bestuderen.

OOK INTERESSANT
Nederlandse afgevaardigden in Suriname over natraject excuses slavernijverleden

NDP-fractieleider Andre Misiekaba zei het jammer te vinden dat de begroting dit jaar niet kan worden afgerond. Hij stond wel even stil bij de inkomstenverhogende maatregelen van de regering waarbij via het verhogen van de grondhuur meer geld binnen gehaald kan worden.

Hij verwees naar personen die duizenden hectare grond hebben en er niets mee doen. Die groep moet volgens hem meer huur betalen ongeacht tot welke partij ze wel of niet behoren, meent hij. Volgens hem is Suriname één van de weinige landen in de wereld waar de overheid nauwelijks verdient aan grond.(GFC)