fbpx

Voortvarend aan de slag met aanpassing EU-exportregelgeving

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is drukdoende bezig, de laatste hand te leggen aan de komst van de Europese delegatie in oktober.

In verband met de nieuwe voorwaarden gesteld door de EU voor de export van groenten, wordt aan het begin van de nieuwe maand een audit gehouden in Suriname.

‘Als alle neuzen naar één richting wijzen en de exporteurs zich houden aan de vastgestelde normen, kan Suriname verder in staat worden geacht om optimaal te blijven exporteren, aldus LVV-minister, Rabin Parmessar. ‘Bijkans 3 maanden is het ministerie voortvarend aan de slag geweest en er is nog veel te doen.’

Sinds 2016 is door de EU kenbaar gemaakt, dat het exportgebeuren naar Europa aandacht behoeft als het gaat om de veiligheidsaspecten.

In juli is aan minister Rabin Parmessar van LVV en andere belanghebbenden, tijdens een discussieavond van de Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS), de feiten met betrekking tot de export issues van groeten en fruit naar de EU gepresenteerd.

Op de website van EUROPHYT staat Suriname ook op de lijst van landen waar er onderscheppingen van schadelijke organismen heeft plaatsgevonden.

EUROPHYT is de autoriteit die functioneert als een meldings- en snelle waarschuwingen systeem, met betrekking tot intercepties van fytosanitaire zaken, bij zendingen van planten en plantaardige producten, die in de EU worden ingevoerd of verhandeld binnen de EU zelf.

BEKIJK OOK
16 personen, waaronder 13 voetballers met aanhang, aangehouden door politie Zanderij

De National Plan Protection Organization (NPPO) werd door de bewindsman ingesteld en heeft de opdracht gehad om Suriname er door heen te leiden. Naast het maken van een plan van aanpak en de uitvoering ervan, zijn strenge inspectie en 100% controle doorgevoerd, als directe maatregelen ter regulering van intercepties vanuit Suriname.

Er is regelmatig met alle actoren gebrainstormd en acties ondernomen. De Plantenbeschermingswet van 1965 is vernieuwd, en wordt in oktober 2019 in De Nationale Assemblee (DNA) behandeld.

Suriname heeft assistentie gevraagd vanuit experts vanuit de EU, om de pre audits door te voeren. Per 1 september zijn er wijzigingen van de fytosanitaire richtlijn doorgevoerd. Het blijkt dat meerdere producten een fytosanitair certificaat dienen te hebben.

Per 14 december 2019 is het verplicht dat alle groente en fruit, voorzien moeten zijn van een fytosanitaire certificering, met een volledige verklaring/omschrijving.

De afdeling Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van het ministerie van LVV, voert controle uit op de te exporteren groenten en fruit.

Daarnaast zijn voorlichters en onderzoekers getraind in Goede Agrarische Praktijken (GAP) die vervolgens boeren landelijk hebben getraind. Ook de versterking door nieuwe voorlichters, zal bijdragen aan deze kwestie.