fbpx

Voorstel Adek voor nieuwe leerstoel in samenwerking met Ashanti koning wordt ingewilligd

‘Afrikaans-Surinaams Culturele-Filosofie Studies’ is de naam van de nieuwe leerstoel die binnen niet al te lange tijd onderdeel moet zijn van de Humanoria faculteit. Het voorstel hiertoe werd gedaan door Nailah van Dijk, bestuurslid van de Anton de Kom universiteit, en gelijk toegezegd door de Asantehene tijdens zijn lezing vrijdagavond in het IGSR-gebouw.

De universiteit ziet graag een samenwerking met de Ashanti koning Otumfei Osei Tutu II die in zijn thuisland Ghana veel met Onderwijszaken te maken heeft. Het voorstel voor de samenwerking werd terstond ingewilligd door de koning die tijdens zijn lezing gelijk de opdracht gaf voor invulling hiervan aan zijn voorzitter van het Universiteitsbestuur die meegereisd is.

Verschillende sprekers benadrukten tijdens de lezing duidelijk de behoefte voor meer informatie met betrekking tot de ‘roots ‘van vele Surinamers met het Afrikaans continent en met name onze historie met Ghana.

Zo zei vice-president Ashwin Adhin dat met de uitdagingen waarvoor Suriname staat op verschillende gebieden hij graag kennisuitwisseling wil op het gebied van Heritage Tourism met Ghana.

De Ashanti koning die met veel fanfare en en luid tromgeroffel verwelkomd werd had veel aandacht van het luisterend publiek in de bomvolle zaal van het IGSR. Ministers, docenten, studenten, ambassadeurs maar ook het gewone publiek was afgekomen op het hoorcollege:”The role of a Traditional King in a Contemporary Nation State”.

OOK INTERESSANT
Operaties vanaf maandag weer mogelijk in Academisch Ziekenhuis Paramaribo

De rode draad van zijn college was dat de traditionele koninkrijken altijd al een democratisch bestel hadden en dat de stamhoofden verschillende rollen moesten invullen. In de moderne tijd zijn er meer zaken bijgekomen waarbij de focus vooral gelegd wordt op onderwijs.

Zo zijn er veel hoogopgeleide Ashanti’s die vooral ondernemingen bezitten in cacao, goud en bauxiet.

Ook legt hij samen met zijn wederhelft de focus op het naleven van de Sustainable Development Goals(SDG’s). Met het veranderen van gemeenschappen naar multi-etnisch moeten we vooral voor ogen houden dat er is ‘Strength in diversity & beauty in diversity’.

Zijn ervaring is dat als er een goede samenwerking is tussen het traditioneel gezag en de overheid er veel voordelen uit voortvloeien voor de bevolking.(GFC)