Voorstel: 1 nationale vrije dag voor alle bevolkingsgroepen in Suriname

Luieren man

INGEZONDEN-  Dat de vele nationale vrije dagen in Suriname diverse nadelen kan hebben voor de economie van ons land, is helaas nog steeds niet goed doorgedrongen tot de beleidsmakers.

Door het hoog aantal vrije dagen, meer dan 16 in een jaar, kan de productiviteit afnemen. Ter vergelijking: Nederland heeft er slechts tien.

De meeste bedrijven gaan hierdoor minder goederen en diensten produceren, wat tot gevolg heeft dat de economische groei negatief wordt beïnvloedt.

OOK INTERESSANT
Haïtianen in Suriname op zoek naar een nieuwe koers na vijf decennia positieve ontwikkeling

Een ander nadelig effect is dat veel particuliere bedrijven vaak hogere lonen betalen voor gewerkte uren tijdens nationale vrije dagen, wat de kosten verhoogt en de winstgevendheid verlaagt.

Een Nederlandse hoogleraar gaf mij eens kort uitleg over de effecten van een overvloed aan vrije dagen in Suriname.

Hij gaf mij de zekerheid dat het investeringsklimaat hiermee minder aantrekkelijk wordt gemaakt, aangezien buitenlandse investeerders mogelijk lagere rendementen verwachten vanwege de verminderde productiviteit.

OOK INTERESSANT
De verstrengeling van politiek en de drugswereld in Suriname: Een belemmering voor de aanpak van zware drugsbazen

Het wordt tijd dat de vrije dagen voor verschillende bevolkingsgroepen op een hoop wordt gegooid en er in dat kader maar 1 dag wordt geproclameerd.

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de GFC Nieuwsredactie het eens is met de inhoud