Voorspoedige afhandeling uitmetingskaarten Nickerie en Coronie

GFC NIEUWS- De werkzaamheden die moeten leiden tot afhandeling van uitmetingskaarten in de districten Coronie en Nickerie verlopen vlot.
Het Landmetersproject, dat geleid wordt door het Landmetersbureau Total Surveying, is in het leven geroepen om zo burgers de zekerheid te geven op een stukje grond, het recht van elk burger.
Het bureau is moet de gebieden uitmeten van burgers die hun grondpapieren in november 2019 in ontvangst hebben genomen.
Ashwin Gayadin van het bureau zegt dat er 114 uitmetingskaarten klaar liggen. Het gaat allemaal om stukken van personen die de volledige subsidie van de overheid hebben gehad. Volledige subsidie hebben degenen, die een perceel met een grootte tot een halve hectare (5.000 m²) is toegewezen, gehad. Voor percelen tussen de halve hectare en 5 hectare, wordt een deel van de landmeterskosten door de overheid gesubsidieerd.
“De uitmetingskaarten zijn allemaal af. Een groep moet nog inkomen met haar deel van de kosten aan het landmetersbureau. Zij krijgen hun kaart gelijk in handen, zodra administratieve zaken in orde zijn’’, aldus Gayadin.
In ruim 2 maanden tijd heeft het team van het landmetersbureau diverse gebieden in het westelijk district uitgemeten. De werkzaamheden liepen niet altijd vlot; waar nodig zijn aanpassingen gedaan ter wille van een voorspoedig verloop.
Gayadin ziet het belang in van deze samenwerking met de overheid. Dat een bepaald gebied door één landmeter wordt gedaan, is effectief en efficiënt. In Coronie werd er door Survey Solutions uitgemeten. Daar zijn in totaal 98 uitmetingskaarten gemaakt.
Dankzij het Landmetersproject worden burgers, die sinds november 2019 een stuk grond toegewezen hebben gekregen van de overheid, van landmeterskosten bespaard; geheel of deels, zoals eerder vernoemd. Dit project wordt verder uitgevoerd in de districten Saramacca, Paramaribo en recent in Wanica.
Na ontvangst van de uitmetingskaart, kunnen de burgers gaan aanvaarden op het Domeinkantoor.

Overige berichten