Voornamelijk jongeren ontvangen BV’s Altona project

GFC NIEUWS- Voornamelijk jongeren zijn in aanmerking gekomen voor de eerste 300 bereidverklaringen (BV’s) voor een perceel in het Altona-project te Vredenburg.
De regering geeft hiermee invulling in haar streven om zij die zich nog moeten opbouwen alvast een stukje zekerheid te bieden.
Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft vrijdag het eerste deel van de BV’s uitgereikt v ande in totaal 2300 kavels, die zullen komen in het Altona-project.
Vicepresident Ashwin Adhin die namens president Desiré Bouterse het woord voerde, zei dat de regering hard bezig is achterstanden in te lopen. In Wanica alleen gaat het om 30.000 beschikkingen. Volgens de vp stopt de regering veel energie in het hoop geven aan mensen.
Hij benadrukte dat er ook energie wordt gestopt in het wegwerken van zekerheid bij mensen. De onzekerheid komt vooral door de negatieve energie die mensen stoppen in het verspreiden van valse berichtgevingen. De vp riep daarom op tot meer waardering voor het werk dat de regering verzet.
RGB-minister Lekhram Soerdjan benadrukte dat president Bouterse zich persoonlijk met het Altona-project heeft beziggehouden. De bewindsman is meerdere keren per week met het staatshoofd naar het gebied geweest. “Het wordt een pracht van een project, maar het hangt ook ervan af wat u ervan maakt”, aldus Soerdjan.
De uitreiking van de BV’s voor het Altona-project volgt een dag nadat het ministerie in Kwatta 750 beschikkingen heeft uitgereikt, eveneens voor Wanica. Soerdjan benadrukte dat grondbeleid het belangrijkste prioriteitsgebied van de regering Bouterse/Adhin is.
Een van de initiatieven die de regering heeft ondernomen om burgers sneller hun grondzaken in orde te laten hebben, is het inhuren van landmeters. Tot een bepaalde perceelgrootte hoeft men niet voor uitmetingskaarten te betalen, slechts voor de administratieve kosten.
De RGB-bewindsman gaf ook te kennen dat zijn ministerie afgelopen dinsdag 3.370 toestemmingsbrieven heeft gegeven voor algehele overdrachten en hij riep de nieuwe eigenaren op om indien nodig ook deze zaken in orde te maken.
In de komende twee weken zal nog eens een even groot aantal algehele overdrachten worden afgewerkt.