fbpx
Voorlopige voorziening leiding Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie zal voorlopig worden geleid door Glenn Piroe, die ondersteund zal worden door een monitoringsteam bestaande uit verschillende staffunctionarissen op het ministerie van Arbeid.

De installatie van het team door minister Soewarto Moestadja is een noodzakelijke maatregel die genomen moest worden, omdat het diensthoofd wegens gezondheidsredenen al enige tijd afwezig is.

Het ziet er niet naar uit dat het hoofd spoedig zijn taken zal kunnen hervatten. Hierdoor is een managementprobleem ontstaan van de dagelijkse operaties van de dienst.

De voornaamste uitdaging van het team is het ter hand nemen van de handhavingsfunctie. Hierbij zal landelijk actief controle worden uitgevoerd door de dienst op de naleving van wet en regelgeving. Zo zullen de inspectiebezoeken aan bedrijven en werkplaatsen geleidelijk aan worden opgevoerd tot het gewenste niveau.

Het ministerie is hiertoe verplicht, omdat het zich heeft gecommitteerd aan internationale verdragen en standaarden gericht op decent work voor iedereen.

Het monitoringsteam zal daarom zoveel mogelijk fysiek aanwezig zijn bij de Arbeidsinspectie om werkprocessen aan te sturen.

Het proces om het functioneren van de Arbeidsinspectie te verbeteren is door Moestadja ingezet sinds medio het vorig jaar, toen hij het Transformatie en Managementteam (TMT) instelde bij de dienst.

Intussen heeft dit team dat ook door Piroe wordt geleid voldoende voorbereidingen getroffen om de Arbeidsinspectie te transformeren naar een modern inspectieapparaat.

De minister ziet daarom Piroe als de meest aangewezen functionaris op het ministerie die, ondersteund door deskundigen met specifieke expertises, onder de gegeven omstandigheden prestatiegericht leiding kan geven aan de operationele uitvoeringstaken van de dienst, totdat het hoofd zijn werkzaamheden kan hervatten.

Piroe is onderdirecteur van het onder directoraat Juridische en Internationale Zaken (JIZ).

Ook is hij onder andere plaatsvervangend voorzitter van de Ontslagcommissie en het Arbeidsadviescollege.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.