fbpx

Voorlopige resultaten bodemzuivering bekend

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is al geruime tijd samen met Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) bezig aan een pilotproject genaamd ‘Remedation of degraded soils through gold mining industries in the district of Brokopondo’.

Een week terug hebben de LVV- en IICA deskundigen de voorlopige resultaten gepresenteerd aan studenten van het Natuurtechnisch Instituut (NATIN).

Dit pilotproject, verkorte naam ‘Soil and water degradation’, heeft uitgewezen dat het gebruik van compost voor het rehabiliteren van verweerde bodems positief kan zijn. Uit chemische laboratorium analyses is gebleken dat het compost en de delen van de planten, in dit geval onkruid, de zware metalen opnemen.

Het onkruid dat voor dit project is gebruikt is schijngras en breedbladig gras dat in de buurt van de plot groeit. De bodem is wel nog niet vrij van zware metalen, dus kan er nog niet aan landbouw gedaan worden.

OOK INTERESSANT
PAHO/WHO schenkt medische apparatuur en benodigdheden aan Volksgezondheid

De dertien aanwezige studenten van NATIN hebben gekozen voor de agrarische richting. Zij waren zeer onder de indruk van de plot waar de proeven zijn gedaan.

Na de presentatie mochten de studenten, onder begeleiding van deskundigen van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Verwerking en Afzet (ODLOAV), onkruid uittrekken om zo de wortel en structuur ervan te bekijken.

Verder hebben de studenten boringen gedaan om zo te kijken naar de structuur, opbouw en vruchtbaarheid van de bodem.

Eveneens is het zuurgehalte van monsters van verschillende bodemstructuren opgemeten. De meeting is ook gedaan op het plot waar de compost behandeling heeft plaatsgevonden. Daar blijkt ook vruchtbaarder en minder zuur te zijn geworden.(GFC)