Voorlichting SEH werpt vruchten af

De Spoedeisende Hulp (SEH) die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig jaar.

Middels voorlichting wordt getracht personen te wijzen op het belang van het op tijd bezoeken van de huisarts of wachtdokter in plaats van eerst te kiezen voor de SEH. Als voorbereiding op de drukke periode was er extra personeel ingezet om meer patiënten op te kunnen vangen.

Waar in 2016 op de eerste kerstdag 25 december, 177 personen zich hadden gemeld, waren dat 183 in 2017 en 132 in 2018. Op 26 december 2016 meldden 165 personen zich aan terwijl 157 zich hebben gemeld in 2017 en 139 in het jaar 2018. Voor het vorig jaar was het opmerkelijk dat in de oudjaars wachtdienst meer dan de helft van het aantal registraties voor de dag, in dit geval 70 personen zich hadden gemeld.

Voor wat de vuurwerkslachtoffers betreft is er geen verandering in het aantal aanmeldingen. Zowel in 2017, als 2018 hebben twaalf personen zich aangemeld op de SEH met een vuurwerkongeval.

In 2018 meldde het eerste geval zich op 30 december waarna de andere 11 volgenden tot en met 1 januari.

Van de twaalf ongevallen zijn 2 opgenomen door de plastisch chirurg, 1 door de oogarts en 1 door de neurochirurg, terwijl 3 personen poliklinisch verwezen zijn naar de plastisch chirurg.

Twee patiënten zijn naar de huisarts verwezen en drie waren niet meer aanwezig bij oproep.(GFC)

Overige berichten