fbpx

Voorlichting aan samenleving voor succesvolle uitvoering arbeidswetten

In het streven naar succesvolle uitvoering van de vele nieuwe arbeidswetten, heeft het ministerie van Arbeid nu het punt bereikt om werkgevers en werknemers met de regelmaat van de klok te informeren over hun rechten en plichten tegenover elkaar.

Alle arbeidswetten, zowel nieuwe als bestaande, zullen voor de samenleving op een begrijpelijke manier uitgediept worden door specialisten en deskundigen van het ministerie. Hiervoor zal het bekende televisieprogramma Wroko Afersi een comeback maken en zal de doorgewinterde arbeidsvoorlichter Imro Smith zijn rentree maken als presentator.

Wroko Afersi is het oudste ministeriële voorlichtingsprogramma op de Surinaamse televisie. Het programma dateert vanaf de jaren tachtig.

In augustus 2010 werd het programma stopgezet, omdat het in de bedoeling lag van de toen pas aangetreden regering om uitvoering te geven aan een nieuwe opzet van de overheidscommunicatie, namelijk centralisatie van de communicatie, in plaats van spreiding van de overheidsvoorlichting vanuit de verschillende ministeries.

Hierna hebben onvoorziene omstandigheden ertoe geleid dat een ongewenste situatie is ontstaan, waarbij de arbeidsvoorlichting aan kracht was gaan inboeten.

Empirisch is gebleken dat Wroko Afersi een positieve impact had op het arbeidsethos van het personeel bij belangrijke diensten op het ministerie, met name de diensten die direct in contact dienen te zijn met de burgerij.

Ook was bekend dat het programma werknemers sociaal weerbaar maakte tegen eventueel onrecht dat ze werd aangedaan op de werkvloer. Eveneens werd geconstateerd dat het programma gestaag terrein aan het winnen was bij zowel werkgevers als werknemers voor het naleven van goed werkgeverschap en werknemerschap.

Op basis van deze ervaringen, verwacht de leiding van het ministerie nu ook weer een toeloop van werknemers, naar het ministerie, die met klachten zitten. Daarom heeft het ministerie intussen interne maatregelen getroffenen om vanuit bepaalde diensten van het ministerie direct en adequaat laagdrempelige hulpverlening te bieden.

BEKIJK OOK
Rijbewijs 58-jarige veroorzaker aanrijding al 19 jaren vervallen

Met medewerking en technische assistentie van het Nationaal Informatie Instituut (NII) kan Wroko Afersi wederom in de ether. Het programma zal vanaf de komende week te zien zijn op Gov.tv., kanaal 8.3. Eveneens zal het programma te bezichtigen zijn op YouTube en op Facebook. Met de herstart van Wroko Afersi heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid zijn belofte aan het parlement ingelost.

Bij de behandeling van de verschillende arbeidswetten sinds 2016 heeft het hoge college herhaaldelijk op aangedrongen om het programma opnieuw in het leven te roepen.

Het format van het programma zal in eerste aanleg een studiozetting zijn, maar de bedoeling is om in de toekomst de items veel meer te visualiseren middels het vertonen van beelden op de werkplek.

In de eerste aflevering zal ‘contractarbeid’ als onderwerp onder de loep worden genomen. Contractarbeid is vorig jaar aan banden gelegd door de wet ‘Omzetting Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd naar Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd.

Deze nieuwe arbeidswet dient een einde te brengen aan het steeds verlengen van arbeidscontracten door één en dezelfde werkgever. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan nu alleen binnen bepaalde grenzen worden aangegaan.

De wet stelt eisen aan het maximum aantal contracten of de duur van de contracten. Dat kan dus betekenen dat partijen denken dat zij weer een contract voor bepaalde tijd aangaan, terwijl er sprake kan zijn van een contract voor onbepaalde tijd.

Arbeidsrechtsdeskundige, Glenn Piroe, zal uitleg geven over hoe vaak een tijdelijk contract mag worden verlengd en wanneer een tijdelijk contract automatisch een vast contract wordt.