fbpx

Voorlichters LVV bewust gemaakt over risico’s, gevaren en gevolgen klimaatveranderingen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft deze week de workshop ‘Disaster Risk Management and Climate Change’ georganiseerd voor voorlichters van het ministerie.

De workshop Disaster Risk Management and Climate Change valt onder de derde output van het project, waarvoor er een letter of agreement werd getekend tussen de FAO en het IICA.

In de periode november 2018- augustus 2019 hebben 55 voorlichters geparticipeerd aan field visits naar de Disaster Risk Management and Climate Smart Agriculture pilotprojecten in het Weg naar Zeegebied, dat als hoog risicogebied wordt getypeerd.

Deze field visits hadden als doel om de voorlichters bewust te maken van de risico’s en gevaren, ook als de gevolgen van klimaatveranderingen, die kunnen leiden tot rampen.

Zij hebben kennis gemaakt met Climate Smart technologieën (verhoogd beddensysteem, micro-irrigatiesysteem, regenwater opvang, kassenteelt), die toegepast kunnen worden om risico’s te verminderen.

In de workshop Disaster Risk Management and Climate Change, wordt de link gelegd tussen de observaties in het veld en de concepten van Disaster Risk Management and Climate Change.

De voorlichters zullen de basisbegrippen van Disaster Risk Management eigen worden gemaakt. Voorts zullen zij de effecten van klimaatverandering op voedselzekerheid leren analyseren.

De workshop Disaster Risk Management and Climate Change is ook een eerste stap naar het invulling geven aan het resultaatgebied: Versterken van institutionele en technische capaciteit van het Agriculture Disaster Risk Management Plan.

De op woensdag 11 september gehouden workshop is een samenwerking tussen het ministerie, de Wereldvoedselorganisatie FAO, en de Inter-American Institute for Coöperation on Agriculture (IICA).

Klimaatverandering en risicorampen op de wereld hebben een grote impact op de agrarische sector. Orkanen, overstromingen, droogtes, stijgende zeespiegel, toenemende lucht- en

BEKIJK OOK
Publieke actoren geïnformeerd over prioriteiten CFATF-evaluatierapport

Zee-oppervlaktetemperaturen en vernietiging van ecosystemen, zijn enkele voorbeelden hiervan. Deze issues hebben directe invloed op de garantie van voedselzekerheid voor mens en dier.

De workshop is een uitvloeisel van het regional project Improving Technical and Institutional Capacities for Disaster and Climate Risk Management and Sustainable Agriculture in Jamaica, Guyana and Suriname.

De Head Researcher en Climate Change Focal Point, Iwan Samoender, heeft door onderzoekingen in de kustvlakte en het binnenland weten vast te stellen, dat extreme regenval met overstroming tot gevolg, extreme droogte, verzilting van landbouwgebieden aan de kust als gevolg van langdurige droogte, én indringing van zeewater, de grootste bedreigingen voor Suriname als gevolg van klimaatverandering zijn.

De onderzoeksprojecten waren gericht op het toepassen van nieuwe teelttechnieken, om ondanks te bedreigingen de productie te kunnen garanderen, en daarmee dus ook de voedselzekerheid. In een eerder gehouden regionale workshop in de maand augustus, werd reeds melding hierover gedaan aan de verschillende autoriteiten.

Minister Rabin Parmessar van LVV heeft de opening van de workshop verricht en de voorlichters toegesproken. De bewindsman vroeg om nog meer zichtbaarheid van de LVV’ers en deed vervolgens een beroep op de internationale partners om gericht projecten uit te voeren ten voordele van de boeren zelf.

Tenslotte deelde hij zijn gehoor mee dat enkele boeren nú reeds positieve resultaten boeken door de actievere ondersteuning van de LVV-voorlichters. Hij roept de voorlichters op om zich positief te blijven inzetten voor de waarborging van de agrarische sector.