Voorbereidingen voor vernieuwen pompgemaal Wageningen

GFC NIEUWS- De voorbereidingen voor installatie van de nieuwe pompen bij het pompgemaal te Wageningen verlopen vlot.
Gestart is met het verwijderen van de stalen delen van pomp 3 en de voorbereidingen om de nieuwe pompdelen in te brengen zijn nu gaande.
De werkzaamheden voor installatie van de nieuwe pomp zijn gepland voor 4 tot 5 weken, waarna de elektrische installatie kan plaatsvinden.
De oude pompen 1 en 2 worden gedurende de werkzaamheden draaiende gehouden om zo min mogelijk stagnatie te veroorzaken. Volgens de directievoerder is het tekort aan irrigatiewater onder andere het gevolg van de zouttong die steeds meer landinwaarts komt, alsook de oude pompen die vanwege hun staat niet op volle toeren kunnen draaien.
Een andere oorzaak is de kapotte Arawarrasluis. Hierbij gaat er veel water verloren en moet deze dus nodig worden gerepareerd. Door de inzet van mobiele pompen wordt getracht het gebrek aan irrigatiewater zo goed mogelijk te minimaliseren.
Nadat de installatie van de nieuwe pomp 3 heeft plaatsgevonden en deze operationeel is, zal de capaciteit met acht en een halve kubieke meter water per seconde toenemen. Aan de telers wordt gevraagd om het beschikbare irrigatiewater zo lang mogelijk vast te houden op hun areaal.

Overige berichten