fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Voorbereidingen voor herstel Arawarasluis Nickerie

GFC NIEUWS- Boeren uit de Middenstandspolders hebben hun beklag gedaan over een tekort aan irrigatiewater in dat gebied.

Op 7 december oriënteerde de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zich in Nickerie. Dit bezoek had een driedelig karakter en de minister wilde zich ook persoonlijk oriënteren over de waterstand nabij het pompgemaal.

De pompen draaien nu minder uren vanwege een tekort aan water. De waterpompen functioneren naar behoren, echter is er niet genoeg water voorradig bij een ebstand.

De stand bij eb is nu met 1 meter afgenomen. Omdat nu de piek van de inzaai in dit gebied is bereikt, onttrekken vele boeren tegelijk water, waardoor het water meestal de middenstandspolder niet bereikt. Dit maakt dat bij eb er niet kan worden gepompt.

Minister Parmessar vroeg hoe tot een structurele oplossing te komen voor dit steeds terugkerend probleem. De aanwezigen hebben van gedachten gewisseld over een oplossing en is gekozen voor reparatie van de Arawarasluis.

OOK INTERESSANT
Suriname moet excuses aanbieden voor diplomatieke blunders bij uitzetting Asawini

Deze sluis die de Wayambo en de boven Nickerierivier met elkaar verbindt, is reeds enige tijd defect, waardoor veel water richting de Coppenamerivier stroomt, in plaats van naar de Nickerierivier. Hierdoor is de hoeveelheid water in de Nickerierivier aanzienlijk minder.

Een andere oplossing zit in de aanleg van de Marataka overlaat in de Maratakarivier, waardoor water vanuit het pompgemaal Wakay via het Surinamekanaal naar de Maratakarivier kan worden gedirigeerd. Dit zal ook moeten resulteren in een grotere waterhoeveelheid in de Nickerierivier.

De minister vroeg ook erop toe te zien dat de sluizen op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden en de boeren verantwoordelijk omgaan met het kostbaar water.