fbpx

Voorbereidingen viering 20 jaar PL in volle gang

Kernen en structuren van de Pertjajah Luhur (PL) zijn druk in de weer met de voorbereidingen voor de jaardag van de partij. Op 5 december zal de PL haar twintigjarig bestaan herdenken. “De voorbereidingen lopen heel goed”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

Afgesproken is dat tussen 13 en 24 november de verschillende kernen zullen registreren hoeveel personen binnen hun gebied zullen deelnemen aan de activiteiten. Tussen 24 en 28 november zal registratie via de kernen niet meer mogelijk zijn, maar belangstellenden kunnen zich nog opgeven via het partijcentrum aan de Mangrovestraat te Beekhuizen.

“Er zullen veel activiteiten zijn”, zegt Somohardjo desgevraagd. Die activiteiten variëren van een optocht tot cabaret en andere culturele en muziekoptredens, alsook kinderspelen voor de jongsten onder de bezoekers. De weekendwinkel zal tijdens de festiviteiten gewoon open zijn, zodat de mensen zich zelf ervan kunnen vergewissen dat de aangeboden producten inderdaad tegen kostprijs worden verkocht. Zoals gebruikelijk komen zowel de ouden van dagen als de kinderen in aanmerking voor een cadeautje. Op 5 december wordt ook kinderdag gevierd en dat is voor de partij reden geweest om in de afgelopen jaren de kinderen extra te verwennen tijdens de jaardag van de partij.

BEKIJK OOK
Raad voor Verpleging in Suriname organiseert training Leadership for Change

In het haast afgelopen jaar heeft de partij diverse activiteiten ontplooid, waarbij ze aandacht heeft besteed aan zowel ouderen als jongeren. Zo hebben de seniore burgers tijdens de herdenking van 128 jaar Javaanse immigratie op Nieuw-Amsterdam extra aandacht gekregen, terwijl jongeren gedurende het in oktober gehouden Pemuda-festival op de voorgrond traden. Bij die gelegenheid werd de PL Jongerenclub gelaunched en kregen jonge, startende ondernemers de kans zichzelf te ontplooien.

Intussen hebben de structuren van de partij unaniem besloten dat de verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur en partijraadsbestuur op 29 januari 2019 worden gehouden. Aan het huidige hoofdbestuur en partijraadsbestuur mandaat is verleend voor het organiseren van verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur en partijraadsbestuur. Deze verkiezingen zouden in eerste instantie ook rond de jaardag van de partij worden gehouden, maar organisatorisch bleek dit niet haalbaar.(GFC)