Voorbereidingen vaargeul vinden volop voortgang

De voorbereidingen voor het uitdiepen en verbreden van de vaargeul van de Surinamerivier zijn in volle gang.

Minister Patrick Pengel van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) geeft de zekerheid dat met de baggerwerkzaamheden dit jaar een aanvang zal worden gemaakt. Dit project is van eminent belang om schepen met een hoger laadvermogen te accommoderen en hen dus de mogelijkheid te bieden om de rivier in en uit te varen.

Het uitbaggeren van de vaargeul zal in het bijzonder zorgen voor economisch voordeel op het gebied van transport. “De schepen kunnen beter en efficiënter beladen worden voor zowel import als export. Dat brengt met zich mee dat de kosten voor in- en uitvoer van goederen omlaag gaan. De economische waarde is groot, omdat wij gelet op exportmogelijkheden beter kunnen concurreren, vanwege de lagere transportkosten.” Een verlaging in transportkosten brengt met zich mee dat ook goederen in prijzen zullen dalen.

In totaal zal de vaargeul over een strekking van ongeveer 65 kilometer worden uitgediept en verbreed. Vanuit de monding van de Surinamerivier tot en met Dijkveld en een gedeelte voor de monding, welke bekend staat als de aanvaarroute.

Het uitgebaggerde slib gaat op aangewezen of diepere plekken van de rivier gedumpt worden. Dat zal gebeuren in afstemming met de Maritieme Autoriteit Suriname en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname. Het baggerproject zal aanvankelijk in een jaar uitgevoerd. Daarna zullen er elk jaar onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om overtollig slib te verwijderen.

Wanneer een aanvang gemaakt zal worden met de werkzaamheden is vooralsnog niet bekend. De minister zegt; “de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met het dicht slibben van de vaargeul.” Het grootste nadeel is dat alleen schepen met minder lading in de vaargeul kunnen varen, waardoor Suriname inkomsten derft. Het is dus een absolute noodzaak dat dit project van start gaat.(GFC)

Overige berichten