fbpx
Voorbereidingen nationale waarneming bij verkiezingen 25 mei gaan door

GFC NIEUWS- Het Bedrijfsleven speelt een belangrijke rol om democratie, stabiliteit, goed bestuur, economische ontwikkeling en groei te stimuleren.

In dit kader hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) het initiatief genomen om op te richten “Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname” (SNWIS).

SNWIS heeft als belangrijkste doelstelling een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit en integriteit van de verkiezingen in het algemeen en het democratisch proces in het bijzonder.

De SNWIS is van mening dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren bij de verkiezingen van 25 mei 2020 als lokaal waarnemingsinstituut. Daaromtrent is er in de afgelopen week meermalen overleg gepleegd met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

Op maandag 18 mei is bericht ontvangen van het OKB dat het niet mogelijk is de nationale waarnemers van de SNWIS te accrediteren. De SNWIS is bijzonder teleurgesteld dat een groep van gemotiveerde en gekwalificeerde Surinamers door het OKB niet als onafhankelijke, nationale waarnemers kunnen worden geaccrediteerd.

“Ondanks het feit dat wij de mening zijn toegedaan dat er nog ruimte was om het accreditatieproces te doorlopen, hebben wij begrip voor het besluit van het OKB dat onder enorme druk verder moet werken aan een aantal andere belangrijke aspecten betreffende de aanstaande verkiezingen,” zegt de organisatie.

De SNWIS zal echter – gezien het belang van een zo breed mogelijke waarneming van de algemene verkiezingen – doorgaan met het uitvoeren van haar belangrijkste doelstelling , met name een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit en de integriteit van de verkiezingen, door met een groep van nationale waarnemers de verkiezingen te observeren.

De volgende overwegingen zijn bepalend geweest bij dit besluit van de SNWIS:

• Het OKB heeft geen principiële bezwaren tegen nationale waarneming. Na een gesprek met OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos is komen vast te staan dat de voorzitter nog steeds een voorstander is van het hebben van nationale waarneming. Het enige waar zij geen invulling aan kan geven is de accreditatie.

• Uitgaande van bijkans 20 internationale waarnemers (OAS, Caricom en lokale missies), is het aantal lokale waarnemers bijkans twee en een half maal groter. Het is van het grootste belang dat een zo groot mogelijk aantal waarnemers de verkiezingen monitoren en daarover verslag doen.

• SNWIS is in een vergevorderd stadium om met meer dan 70 intrinsiek gemotiveerde Surinamers de integriteit van de verkiezingen te helpen bewaken. • De ondersteuning welke genoten wordt van andere maatschappelijke organisaties. Hoe verder?

• SNWIS is en blijft een onafhankelijk instituut en heeft geen relatie met politieke dan wel verkiezingsautoriteiten.

• Onze waarnemers hebben geen rechten als geaccrediteerde waarnemers, maar voldoen aan een scherp gedefinieerd profiel, zijn politiek onafhankelijk, werken volgens een protocol gebaseerd op internationale normen en standaarden

• Er zal afstemming zijn met de internationale waarnemers en haar missie over het veldwerk.

• SNWIS geeft invulling aan haar taakstelling door o.a. het waarnemen van de Algemene Verkiezingen, alsmede het waarnemen van de verkiezing van de President en de Vice – President.

• SNWIS zal zorg dragen voor een informatiestroom naar relevante stakeholders zoals de gemeenschap, politieke actoren, verkiezingsautoriteiten, internationale organisaties en diplomatieke missies.

• Tegelijkertijd met de lokale waarneming zal het SNIWS uitvoering geven een “Quick Photo Count Programma”. Dit programma is opgezet om alle uitslagen van de individuele kiesbureaus vast te leggen en te verwerken om zo de resultaten van de verkiezingen te kunnen beoordelen.

Het instituut zal worden geleid door Steven Smit, geen onbekende in onze samenleving.

Meer nieuws

Man dood aangetroffen in woning

GFC NIEUWS- Een man werd vanmiddag dood aangetroffen in een woning aan de Irsillastraat, Uitvlugt. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Covid-19-infosessies voor gemeenschappen Kabalebo

GFC NIEUWS- De afgelopen week heeft het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) informatiesessies gehouden voor de leefgemeenschappen te Kabalebo. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Kassluiting CBvS wegens Covid-19

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft wederom bericht ontvangen dat een medewerker positief is getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

OKB op bezoek bij Biza-minister Somohardjo

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op bezoek gehad voor…

Ingezonden| Het corruptietribunaal

GFC NIEUWS- In de media lazen wij de terminologie “corruptietribunaal” in een redactioneel artikel, waarin werd gesuggereerd om corruptieve zaken met daaraan gerelateerde corruptieve praktijken…

Minister Pokie op werkbezoek in Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Een dode en 5 zwaargewonden bij aanrijding

GFC NIEUWS- Een vrouw heeft vanmiddag het leven gelaten bij een zware aanrijding. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

President Santokhi terug in Suriname

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi is in de vooravond teruggekeerd in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

NPS: vandaag twee markante momenten

GFC NIEUWS- De Dag der Inheemsen en 130 jaar herdenking Javaanse immigratie zijn twee markante momenten waarbij deze twee bevolkingsgroepen bijzondere aandacht genieten. Dikke vrouwen…

VIDS: Inheemsen zijn op zichzelf aangewezen

GFC NIEUWS- “De Covid-19-pandemie heeft het allemaal verergerd. Velen van ons verkrijgen inkomsten uit ‘hosselbaantjes’, want ander werk is er bijna niet in onze gebieden.”…

103 nieuwe coronagevallen, 54 genezen

GFC NIEUWS- 103 nieuwe coronagevallen zijn binnen een etmaal bijgekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…