fbpx

Voorbereidingen komst Rámlilá-delegatie uit India in volle gang

Ter voorbereiding van de komst van een Rámlilá delegatie uit India, in het kader van de culturele uitwisseling tussen Suriname en India, heeft het Rámlilá Ayodhya Coördinatieteam Suriname een kennismakingsbezoek gebracht aan Cultuurdirecteur, Elviera Sandie. De delegatie uit India wordt in juli verwacht in Suriname.

Het gezelschap uit India dat in de periode 8 – 13 juli in ons land zal vertoeven, bestaat uit 16 deskundigen van het Ayodhya Research Institute. De delegatie komt onder leiding van Dr. Yogendra Pratap Singh, directeur van Ayodhya Research Institute. Hij is tevens directeur van het Cultuur departement van de overheid van Uttar Pradesh.

In 2012 heeft Yogendra Pratap Singh reeds een bezoek gebracht aan Suriname. Hij heeft toen ook breedvoerig van gedachten gewisseld met de organisaties CUS, Vishva Jyoti en Shri Mahá Sakti Durgá Samáj van Leiding 9a over het Rámlilá gebeuren en over mogelijke samenwerking. In dit kader probeert het Ayodhya Research Institute wereldwijd het Rámlilá gebeuren te promoten, ook in het Caribisch gebied, waaronder Suriname.

BEKIJK OOK  Politie zet in op zerotolerancebeleid: toezicht en controle worden opgevoerd

Rámlilá wordt gezien als de verschijning van het goede om het kwade te vernietingen. Dit wordt op verschillende manieren met toneel uitgebeeld. Eenvoudig gezegd is Rámlilá het verhaal van de incarnatie van God Vishnu op aarde in de mens gedaante van Shri Rám, om de demon Rávan, koning van Shri Lanká te vernietigen. Rávan was de behuizing van de ‘slechte’ karakter eigenschappen in de mens.

Het Ayodhya Research Institute verzorgt in verschillende landen trainingen en workshop om de boodschap van het goede in al haar facetten te verkondigen. De professionele verhandeling vindt plaats vanuit het verhaal, de kostuums, make-up en de algehele aankleding om de werkelijkheid in beeld te brengen. Maar vooral vanuit een pedagogische en andere wetenschappelijke invalshoeken.

De gasten zullen in ons land begeleid worden door het coördinatieteam, bestaande uit fhAmrika Anroedh, Jan Soebhag, Darchini Boedhoe, Karan jagesssar, Harold Pramsoekh, Asraf Radjes en Manoj Daryanani. Op het programma staan optredens en workshops.(GFC)