fbpx

Voorbereidingen implementatie dieridentificatie – en traceerbaarheidssysteem lopen gestaag

GFC NIEUWS-Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in het kader van duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector, in samenwerking met de Food and Agriculture Organization (FAO) in voorbereiding het project “Dier Identificatie, Registratie en Traceerbaarheidssysteem” (I&R-systeem).

De voorbereidingen om te komen tot implementatie hiervan verlopen gestaag.

Het belang van dit I&R-systeem is dat elk landbouwhuisdier uit zowel de rundvee sector (melk- en slachtvee), als de sector kleine herkauwers en de varkens sector in de toekomst van een oornummer registratie voorzien zal moeten zijn, om de traceerbaarheid van farm to fork te kunnen achterhalen. Dit kan alleen middels een goed op te zetten identificatie-, registratie- en traceerbaarheidssysteem.

Het ontwikkelen van beleidsprogramma’s ter uitvoering van het uitgestippelde beleid, is slechts mogelijk middels het verzamelen, verwerken en analyseren van data (statistieken).

Deze statistieken worden op gezette tijden door het ministerie verzameld, zoals tijdens landbouw tellingen, specifieke surveys en registraties van veehouderijen.

Deze verzamelde data draagt wel degelijk bij tot ontwikkeling van beleidsprogramma’s, maar er schort toch iets aan een goed functionerende dier identificatie en traceerbaarheidssysteem.

Het is een belangrijk component bij iedere handeling die zorgdraagt voor onder anderen, de kwaliteitsverbetering van statistische gegevens, doordat dit systeem de mogelijkheid creёert om dier specifieke gegevens te koppelen aan veehouderijen.

Verder het onder controle brengen en bestrijden van dierziekten (inclusief zoönosen), omdat individuele dieren of batches traceerbaar zullen zijn en zo kan worden teruggegaan naar de bron van besmetting.

BEKIJK OOK
Lijk met handen en voeten vastgebonden aangetroffen in loods

Daarnaast kan zo een I&R-systeem ervoor zorgen dat verbeteringen in veeteelt- en grasland management optreden en veebezettingsgraden en prestaties zouden via dit systeem kunnen worden geanalyseerd.

Ook zorgt het voor rasverbetering en het beheren van dierlijke genetische hulpbronnen.

Het opslaan en opvragen van prestaties van individuele dieren wordt vergemakkelijkt, waardoor programma’s voor rasverbetering sneller resultaat hebben. Populaties kunnen ook van lokaal geadapteerde veetypen worden gemonitord en programma’s ontwikkeld voor hun beheer.

Deze verbeteringen leggen de basis voor een hoger aanbod aan kwalitatief goed en veilig voedsel van dierlijke origine voor de Surinaamse bevolking en zal tevens de mogelijkheid tot export faciliteren, aangezien het vaak als vereiste wordt gesteld door het importerend land.

Om te komen tot de implementatie heeft het onderdirectoraat Veeteelt tezamen met de technische vertegenwoordigers van de FAO, hearings gehouden met stakeholders van de diverse subsectoren.

Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van een IT-architectuur, bestaande uit de daartoe benodigde hardware, softwareoplossingen en data beveiliging.

Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een nationale strategie met actieplan en roadmap, adequate regelgeving en een pilot voor de rundvee sector, waarbij veehouders en personeel van het onderdirectoraat Veeteelt zullen worden getraind in het nummeren, registreren en in het gebruik van formulieren en documentatie.