37 bedrijven wereldwijd hebben belangstelling voor bouw Corantijnbrug

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) liet tijdens een update optekenen dat de voorbereidingen met betrekking tot de bouw van de Corantijnbrug op schema zijn.

De regeringen van Suriname en Guyana hebben elkaar al geruime tijd te kennen gegeven dat de intentie voor een brug over de Corantijnrivier degelijk aanwezig is. Als gevolg van dit megaplan is er destijds een feasibility study aangekondigd door beide landen, waarbij 37 bedrijven uit verschillende continenten zich reeds hebben aangemeld.

De bewindsman benadrukte dat de ondernemingen die interesse hebben getoond voor dit megaproject uit verschillende landen van de wereld afkomstig zijn. Enkele bedrijven zijn zelfs een consortium met Suriname aangegaan om in aanmerking te komen voor het project. Het gaat bij dezen om ondernemingen uit onder andere Brazilië, Frans Guyana, Singapore, Nederland, Honduras, Dubai en Turkije.

In het vervolgtraject zal onder leiding van de ministeries van Buitenlandse Zaken van zowel Suriname als Guyana een evaluatiecommissie worden samengesteld. Zij krijgen als taak deze 37 aanbiedingen na te lopen en voorstellen te doen bij de regeringen van hun eigen land, waarna een der bedrijven wordt uitgekozen. Dat bedrijf zal binnen 380 kalenderdagen de studie moeten verrichten inclusief de designs.

Na de feasibility study zal eveneens het kostenplaatje worden vrijgegeven. Echter zal pas dan kunnen worden uitgekeken naar een potentiële investeerder voor de bouw van de brug.

De technische voorbereidingen met betrekking tot locatie en infrastructuur zijn goed te noemen. Guyana heeft al een weg aangelegd en Suriname beschikt al over een verbindingsweg daar naartoe. De bewindsman markeerde het feit dat de brug bedoeld is voor de toekomstige ontwikkeling met het oog op handel, productie en toerisme tussen beide landen.

Voor de Surinaamse ondernemers die ook bedrijven hebben in het buurland, komt het hen goed uit. Na de eerste fase volgt een tweede traject en op basis van de terms of reverance in een vervolgfase worden de financiële en technische zaken gepresenteerd.

“Het gaat hierbij om zwaarlijvige dossiers die door de evaluatiecommissies van beide landen zullen gaan. Uiteindelijk zal door een gezamenlijke commissie een screening plaatsvinden met als resultaat een advies naar de ministers van Openbare Werken van Suriname en Guyana”, zo reageerde OW-minister Nurmohamed tot slot.

Overige berichten