Voorbereiding tweede editie Marowijne Agri en Food Beurs

De voorbereiding voor de tweede editie van de Marowijne Agri en Food Beurs te Moengo verloopt vlot. georganiseerd in Moengo. De beurs die op 18 januari zal starten wordt gehouden in de Recreatiezaal te Moengo en de organisator is SOIL Masonkondre in samenwerking met de districtscommissaris van Marowijne, Freddy Daniel.

Diverse bedrijven uit Paramaribo en de lokale boeren en voedselproducenten uit Marowijne zullen hun diensten en producten presenteren.

De beurs wordt georganiseerd in het kader van Greenport Marowijne, een concept ontwikkeld door SOIL Masonkondre samen met de TU Delft en de beoogde partners, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Suriname, om de economische ontwikkeling van Marowijne beter vorm te geven. De agro-economie, eco-toerisme en de creatieve economie, moeten de plaats gaan innemen van de mijnbouw-economie sinds het vertrek van de SURALCO uit het district.

Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, van de agrarische hogescholen AERES Dronten en HAS Den Bosch en studenten van de Technische Universiteit van Delft zijn al maanden samen met SOIL de beurs aan het voorbereiden. De beurs is een platform voor de uitwisseling van kennis over landbouw, toerisme en de creatieve sector en voor handel.

Ondernemers uit Marowijne en de rest van Suriname kunnen hun diensten en producten aanbieden aan opkopers. Ook consumenten, gewone bezoekers en toeristen zullen aanwezig zijn tijdens deze beurs.

Aanbieders van diensten en producten en vragers, kunnen elkaar ontmoeten en afspraken met elkaar maken. Zo zal de Surinaamse Brouwerij (Parbo Bier) aanwezig zijn op zoek naar cassave voor zijn producten. Supermarkten, hotels en andere actoren zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. SOIL Masonkondre is samen met de ondernemer Ken Doorson het bedrijf ‘Uit Eigen Kas’ aan het opzetten om in het district kassen te produceren voor de boeren.

Een groep studenten van de TU Delft zal voorafgaand aan de beurs een metalen kas op de Barronschool installeren samen met studenten van die school. De kas zal als een living lab functioneren waarin allerlei landbouwproeven zullen plaatsvinden en trainingen zullen worden gegeven. Op de beurs laten de studenten de werking van de metalen kas zien. Een andere groep Delftse studenten zal de houten kas waar SOIL samen met de TU Delft al jaren aan werkt, demonstreren. De mogelijkheid bestaat om op de beurs deze kassen te bestellen.

De studenten van de TU Delft werken ook aan het terugbrengen van landbouw op de Barronschool, te weten moderne landbouw. Met de landbouwkas is hiervoor een basis gelegd en samen met het ministerie van onderwijs en andere deskundigen werken ze aan het onderwijsprogramma voor de richting Agrarische Productie. Het streven is dat leerlingen vanaf het begin van het volgend schooljaar ook kunnen kiezen voor onderwijs in moderne landbouw.

De aanwezigheid van kennis over moderne landbouw is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de landbouwsector in het district. Landbouw is high-tech geworden en de leerlingen maken kennis met moderne plantkunde in de kas, met foodprocessing en met informatietechnologie.

Voor de ICT-richtingen is in Suriname voldoende animo en tijdens hackathons zouden er landbouwapps ontwikkeld kunnen worden. Daarin zit een uitdaging voor de jeugd. Kennis van programmeren is nodig en de jeugd zal daarin wegwijs gemaakt worden.

De Trustbank en de Godo bank zijn ook aanwezig, alsook het ministerie van LVV en het ministerie van HI&T. ECOIS, IT-Core en het Franse Fab Lab Manifact laten de mogelijkheden op het gebied van ICT zien die toepasbaar zijn op de werkgebieden van Greenport Marowijne.

Naast de activiteiten op donderdag 18 januari, zijn op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari activiteiten op het gebied van toerisme met Discover Suriname Tours, Fietsen in Suriname en de Scouting waarbij verschillende dorpen bezocht kunnen worden. De film ‘De Moengonezen’ zal vertoond worden alsook andere opnames gemaakt door Magda Augusteijn, documentairemaakster en haar team van jonge filmers uit Moengo.

De toegang is gratis, meldt het Burger Informatie Centrum Marowijne.(GFC)

Overige berichten