Voorbereiding opstart Farmer Field School in Saramacca

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van een Farmer Field School (FSS) in Saramacca.
Boeren hebben door middel van een presentatie informatie gekregen over de Farmer Field School. Het doel van de FFS is voornamelijk gericht op de verbetering van de cassaveproductie en productiviteit in Suriname. Deze Farmer Field School zal komen te staan in Groningen.
Het project wordt samen met de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) uitgevoerd én met donatie van de Caribbean Development Bank (CDB). De FFS zal samen met de boeren het veld ingaan en hen zodoende tools aanreiken.
Naderhand worden de resultaten bekeken vanuit het perspectief van de trainer, om vervolgens samen met de boer eventueel verbeterend en oplossingsgericht te werk te gaan.
Nareen Gajadin, consultant aangetrokken door de FAO, zal belast zijn met de training op de landbouwgrond van de Farmer Field School in Saramacca.
De eerste groep cassavetelers heeft haar training gevolgd in het district Para en de telers hebben hun certificaten in november in ontvangst mogen nemen.
Volgens LVV-minister Rabin Parmessar moet de verhoogde cassaveproductie in eigen land zorgen voor werkgelegenheid en meer inkomsten voor ondernemers. Het ministerie bevordert samenwerkingen met verschillende partners zoals de FAO en andere internationale organisaties.
Deze samenwerking moet ervoor zorg dragen dat de cassave-industrie zich verder ontwikkelt en hierdoor zowel de economische groei, als de agrarische ontwikkelingen in de dorpen van Suriname wordt ondersteund.

Overige berichten