fbpx

Voorbereiding congressen voor oplossing boedelproblematiek

Vanwege de grote maatschappelijke en economische behoefte aan oplossingen voor het boedelvraagstuk, is de regering thans met diverse belanghebbenden uit de samenleving bezig met de voorbereidingen voor het houden van nationale en internationale congressen over deze kwestie.

De groepen die gevraagd worden mee te werken aan deze congressen zijn gerechtigden in boedelgronden, Staatsorganen, de Surinaamse Juristen Vereniging, notarissen, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en andere instituten. Dit zei president Desiré Bouterse in het parlement tijdens de Algemene Politieke Beschouwing.

De bedoeling is dat de bijeenkomsten een bevredigende oplossing bieden aan de betrokken actoren. De planning is om deze congressen in 2018 te houden. Uiteenlopende oorzaken hebben volgens de president in de afgelopen decennia geleid tot boedelvorming van grote grondgebieden. De rechthebbenden zijn of totaal niet bekend of de rechthebbenden die ermee bekend zijn, zijn niet meer instaat hun boedels op te lossen met de huidige wettelijke regels, die voornamelijk dateren uit het jaar 1869.

BEKIJK OOK
Chinese ondernemers worden buitengewoon agenten van politie

In het jaar 1982 is met de invoering van de L-decreten, effectief een aanzet gegeven om het ontstaan van nieuwe boedelkwesties te voorkomen middels de instelling van de nieuwe titel grondhuur.

In een recente studie is de boedelproblematiek bij met name de (plantage) gronden in Suriname in kaart gebracht en zijn er oplossingen aangedragen, mede naar analogie van toegepaste oplossingen in andere landen die ook soortgelijke, eeuwenlang durende boedelproblemen hebben gehad, zei het staatshoofd.

Met betrekking het grondedenrechtenvraagstuk zei Bouterse dat ook in het dienstjaar 2018 zal worden voortgegaan met de discussies voor oplossing van deze kwestie.” Daarbij zal binnen het kader van onze grondwet en met behoud van onze nationale integriteit, rekening houdend met het traject en het daarbij voortkomende stappenplan die de Presidentiële Commissie ter zake overeengekomen is met de Inheemsen, deze kwestie worden opgelost”, aldus Bouterse.(GFC)