Vooraanmelding HBO-ambtenaren gestart

De vooraanmeldingen voor de opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement zijn begonnen en loopt tot en met 24 oktober. Ambtenaren die de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (V.A.A.O.) hebben afgerond kunnen zich hiervoor aanmelden.

Ook ambtenaren met een afgeronde middelbare schoolopleiding of een daaraan gelijkgestelde diploma kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) organiseert via de afdeling Vorming & Opleiding deze hogere beroepsopleiding voor ambtenaren. De opleiding duurt vier collegejaren.

Onlangs heeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken een document ontvangen met aanbevelingen en randvoorwaarden voor het curriculum van de opleiding. Hij streeft naar internationale erkenning van de opleiding en laat daarom het proces van accreditatie ingaan, terwijl de opleiding in november start. Het Nationaal Orgaan voor Accreditatie is hiermee belast.

Bij de HBO voor ambtenaren zal het onderwijskundig concept van Action Learning worden toegepast, ‘leren door te doen’. Dit concept combineert ervaring met een systematische reflectie op de uitvoering. De kennis die tijdens de opleiding wordt verkregen kan direct op de werkvloer worden toegepast, met als uiteindelijk resultaat professionalisering en rationalisering van de overheidsorganisatie.