fbpx

Volwassenen in Suriname moeten verplicht terug naar school

INGEZONDEN- Een aanzienlijk deel volwassenen in Suriname moet verplicht terug naar school. Het doel van deze schoolplicht is om deze groep opnieuw te leren lezen, in het bijzonder begrijpend lezen.

Het is evident dat een merendeel van mijn landgenoten een ernstig probleem heeft met het juist interpreteren van de Nederlandse taal. Op basis van de veelal stupide reacties op sociale media krijg ik een goede illustratie hiervan.

Soms heb ik de indruk dat men een artikel niet eens volledig leest om zo de kern goed te kunnen begrijpen.  Maar hoe je het ook draait of keert, de ezelachtige reacties van velen op sociale media spreken boekdelen.

Vaak genoeg lees ik de belachelijke responsjes op mijn ingezonden stukken die gepubliceerd worden op deze website. De stupiditeit van sommigen druipt er vaak vanaf. Dikwijls moet ik erom lachen, maar anderzijds maak ik mij ook ernstige zorgen. Het is zielig voor een deel omdat ze zo ezelachtig overkomen. In ieder geval bij mij en al mijn intellectuele vrienden en vriendinnen.

Zijn er echt zoveel mensen in Suriname die niet eens kunnen lezen? Is het zo moeilijk om een paar zinnetjes die ik opstuur in essentie te begrijpen? Moeten deze dwazen die zo dom reageren dan niet verplicht naar school worden gestuurd om opnieuw te leren lezen? Is het echt zo moeilijk om te begrijpen wat de kern van een boodschap is?

Hoe kunnen wij Suriname opbouwen met mensen die niet eens in staat zijn om de tekst op een “A4” te kunnen begrijpen en een tegenovergestelde of in ieder geval totaal onjuiste interpretatie geven aan een boodschap?

Ik ben van mening dat het een noodzaak is dat deze mensen verplicht extra scholing moeten krijgen. Er is veel werk aan de winkel voor onze leerkrachten Nederlands. De overheid zou daar meer focus op moeten leggen.

Deze week heb ik een stuk opgestuurd naar de redactie van deze website waarin ik expliciet aangeef dat indien wij ons met z’n allen niet aan de coronamaatregelen houden, de gevolgen desastreus zouden kunnen zijn.

Dat er veel doden kunnen vallen. De kern van mijn boodschap is dat wij met z’n allen moeten proberen te voorkomen dat zoiets gebeurt, want dat zou heel erg zijn voor onze samenleving! Ik wens dus niet dat er doden vallen, integendeel geef ik aan dat wij de regels in acht moeten nemen zodat die ellende ons allen bespaard blijft.

OOK INTERESSANT
Autobestuurder die 21-jarige voetganger doodreed voortvluchtig

De prognose dat er veel doden kunnen vallen komt niet van mij! Die informatie komt van de overheid en die heb ik simpelweg herhaald. Tijdens een persconferentie hebben leden van het COVID- team expliciet aangegeven dat er wel 700 doden in Suriname kunnen vallen en 25.000 mensen besmet kunnen raken.  Link>>> onverantwoord-gedrag-samenleving-kan-zorgen-voor-25-000-besmettingen-en-700-doden/

Als ik dan de ezelachtige reacties lees van sommige mensen op sociale media naar aanleiding van mijn ingezonden stuk, kan ik helaas maar een paar wrange conclusies trekken.

  1.  Een deel van deze mensen heeft een zeer laag IQ. Deze groep kun je niet kwalijk nemen, die zal het nooit begrijpen.

2.  Een deel van deze mensen is laaggeletterd of analfabeet.

3. Een deel van deze mensen is wel naar school geweest maar mist het vermogen om goed te kunnen lezen door onder meer een gebrekkige vocabulaire. Ze begrijpen simpelweg de woorden niet.

4.  Een deel van deze mensen kan wel lezen maar heeft erg veel moeite om de juiste interpretatie te geven aan de kern van de boodschap. Dit is vaak inherent aan een laag IQ.

Hoe dan ook. Er is veel werk aan de winkel. Met een meerderheid onderontwikkelde mensen kan je Suriname beslist niet naar grotere hoogten brengen. Het is de taak van de intellectuelen in ons land om hieraan meer aandacht te schenken. Het onderwijs zal echt op een veel hoger niveau moeten worden gebracht indien wij echte ontwikkeling willen brengen.

De balans tussen intellectuelen en onderontwikkelde mensen, hoe cru dat ook klinkt, is simpelweg ernstig verstoord in Suriname.

Drs. J. Kerto

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.