Volledig gevaccineerden mogen zonder toestemming reizen naar Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht.

De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht.

De volgende documenten zijn vereist:
– Bewijs van volledige vaccinatie

– Negatieve PCR en

– Geldige reisdocumenten

Reizen van volledig gevaccineerden uit Suriname (outbound); de vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd.

Niet – of niet volledig gevaccineerden zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Business en Internationale Samenwerking.

Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in deze periode uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:

Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;

Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;

Haïti: geen personenverkeer toegestaan.

Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 2 juli tot en met 19 juli het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn.

Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:

Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus;

Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en

Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.

Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in de periode van 02 juli 2021 tot en met 19 juli 2021 in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:

In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en

Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.

Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in de periode van 2 juli tot en met 19 juli in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.

De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld.

Overige berichten