fbpx
Volksvertegenwoordigers voorkom gijzelneming partijen!

Ademloos heb ik kennisgenomen van het relaas van Mr. dr. W.R.Donner die verscheen onder de titel: ‘Kiesstelsels en klaagzangen’.

Te meer het een geboren Surinamer is, was ik bijzonder geprikkeld, over de ideeën van deze mij onbekende eerwaarde. Na de korte referaat gelezen te hebben ben ik zeer onder de indruk geraakt van de vlotte uiteenzetting en analyse van het Recht en de Trias Politica’s, van deze heer.

Er zijn weinigen die dat met zoveel gemak en eenvoud maar zo direct voor z’n raap kunnen vertellen. Zeer gecharmeerd ben ik ook onder andere over zijn relaas van de particratie, waarbij de politieke partijen de dienst uit maken.

Van hem neem ik de gedachte over dat het eigenlijk een variant is van de democratie. Een stem van het volk uitgebracht op een partij, wordt eigenlijk overgedragen aan een partij die vervolgens de dienst gaat uitmaken in de staat. Bij de ochlocratie is de ochlocratia, de menigte, de (mensen)massa” en Kratia “heerschapij’).
In de ochlocratie zijn het de opvattingen van de menigte die de dienst uitmaken. Het is een ontaarde vorm van democratie.

Politieke partijen wijzen mensen aan die de partij moeten vertegenwoordigen in het parlement. De vertegenwoordigers moeten dus de meningen van de partij in het parlement uiteenzetten en verdedigen. Hieruit vloeit logischerwijze voort dat als iemand uittreedt uit de partij of eruit wordt gegooid of niet langer eens is met de ideologie van de partij, moeilijk de zetel in het parlement kan behouden. Dat zegt het logische verstand van de heer Donner, dat zelfs ik begrijpelijk vind.

De heer Donner haalt verder aan dat de oude Iding Soemita een geweldige trucage als oplossing had bedacht voor deze penibele situatie.

Iedereen die gekandideerd wilde worden moest een brief ondertekenen gericht aan de voorzitter van het parlement waarin hij zijn ontslag als Statenlid aanbood.

Indien het lid naar een buitenlands evenement ging, dan werd de brief ingediend. In de tijd dat de betrokkene in het buitenland vertoefde, kon hij aldaar in de krant vernemen dat hij zijn ontslag had ingediend.
Met dit stuk wil ik verduidelijken, dat een ieder die van een partij als vertegenwoordiger zal worden gekandideerd, moet proberen te voorkomen, dat die niet wordt gegijzeld door de partij.
Gezien het feitelijk gegeven, dat in het Suriname politieke landschap, zaken op geheel eigen wijze wordt ingevuld, dan in de rest van de wereld, is het van belang dat volksvertegenwoordigers een actiegroep achter zich hebben, voor wiens belangen die opkomen.

Een grassroots volksvertegenwoordiger, staat sterker dan zij die door een partij naar voren zijn geschoven.
Want de afbraak van politieke partijen, met partijprogramma’s, die in de lade blijven liggen tot de volgende verkiezing mag geen optie zijn.

Dat betekent concreet dat de stem van de ochlocratia (menigte) in de ochlocratie, het beste tot z’n recht komt. Dat spreekt mij ook best aan. Omdat in deze vorm de opvattingen van de menigte de dienst uitmaken. Volgens de schrijver W.R.Donner is het een ontaarde vorm van democratie. Deze vorm, werd door Pim Fortuyn, uitgebuit, door de wijken in te trekken, om de toestanden in de wijken waar te nemen. Hij hoorde ook de opvattingen van de menigte en wist die op professorale wijze luid en duidelijk te verkondigen.

Helaas, werd zijn manier van optreden door de regenten niet op de juiste waarde beoordeeld.
Mijn overtuiging is dat deze sprekersbuis van het ochlocratia, door de politiek is vermoord.
Na zijn dood hebben de partijen meer dan 90% van z’n ideeën in hun programma’s verwerkt.

A.H. Tjauw-A-Hing

Meer nieuws

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…