fbpx

Volkskeuze: Nieuwe Politieke Ordening

Het volk heeft met onafhankelijk uitgebrachte stemmenadvies, bepaald in welke mate zij de afgelopen regeerperiode positief beoordeeld en tegelijkertijd de negatieve mate aangegeven.

De kiezers hebben met hun stemgedrag een signaal afgevuurd op de oude politieke mastodonten en daarmede hun misnoegen geuit op het gedrag van de politiekvoering van de oude politieke partijen, dat zij, terug moeten in het DNA om bij de les te blijven.

Terug naar het DNA om op gerichter wijze oppositie te voeren, door presentie, ter voorkoming dat de voortgang van het parlementaire werk wordt gefrustreerd.

De kiezers hebben bewust gekozen voor een brede maatschappelijke ordening en vooruitgang, die zij gaarne gerealiseerd willen zien, maar die tegengesteld is aan het stilstaand beleid van de regeerperiode tussen 2005-2010 van de oppositionele partijen.

Het kiezersvolk wil het tentoongespreide politiek-dynamisch beleid voortgezet zien waarin haar jongeren kunnen excelleren, dan een oude mannenpolitiek, die slechts kortzichtig denken in termen van de machtstaat naar zich toe willen trekken, ter handhaving van hun oude streken.

Met de stembusuitslag kan het signaal niet scherper worden geformuleerd dan de wijze waarop het volk haar misnoegen prijsgeeft.

Zij, het kiezersvolk, is het beu geworden van de wijze waarop oude politieke mastodonten hun huiswerk afrafelend en ongestructureerd verrichten.

Het wetgevingsproducten zijn onderdeel van het ordeningswerk dat dient te worden verricht binnen de samenleving ter behandeling in DNA, die tot wetgeving kan worden gesmeed. Dat betekent dat zowel de oppositie als de coalitiepartners aan zulke wetgeving hun medewerking moeten verlenen.

Moties van voorkeur of afkeuren die met redelijke argumenten zijn omkleed, zijn de fatsoenlijke wegen waarlangs, het kiezersvolk beslist of die wel of niet zal meeliften op de motie van voorkeur of afkeuring.

Maar het keizersvolk heeft met haar stemgedrag aangegeven dat zij het absent zijn van DNA-leden veroordeelt. Het stemgedrag van de kiezer is een van de opvallendste afstraffing in de Surinaamse parlementaire geschiedenis voor de misdragingen van DNA-leden, als een terechte afkeurende signaal naar de politiek.

De Surinaamse kiezers hebben laten merken dat zij volwassener zijn geworden en gekozen hebben om hun president niet makkelijk te verraden. Het aantal behaalde zetels toont aan dat de kiezer vierkant achter de president staat.

Mijn diepe overtuiging is en was, dat er in principe voor de verkiezing binnen de Surinaamse samenleving, het politiek gedrag van DNA-leden in de oppositie ten stelligste moet zijn afgekeurd.

Het opzettelijk wegblijven van DNA -leden is een doorn in het oog geweest van vele oprechte Surinamers.

De belofte dat Adhin, de huidige minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, de nieuwe vicepresident van Suriname wordt, zal een unicum zijn in geheel Zuid-America en binnen het Surinaamse politiek systeem van de NPO. Moge derhalve meerdere jongeren van het kaliber Adhin de kans krijgen om hun kundigheden aan te bieden, voor de uitvoering van het regeringsbeleid. Want binnen de NPO is er veel werk te verzetten.

Met een ICT-deskundige als vicepresident, moet het mogelijk zijn binnen een periode van twee a drie jaren de ministeries en het ambtelijk apparaat te moderniseren.

Het toegankelijker maken van verroeste praktijken op onder meer medisch, technologisch, technisch, mechanisch, geodetisch, juridisch en notarieel gebied, moet mogelijk gemaakt worden.

Hoe vaker de mens via nascholing, bijscholing, herscholing en nascholing de vakkennis blijft bijspijkeren, hoe ‘up to dater’ die kennis op specifieke gebied blijft. Bovendien hoe meer mensen hetzelfde kunnen blijven doen, hoe economischer, dus goedkoper de dienstverlening moet zijn en worden.

De Nieuwe Politieke Orde(NPO) bestaande uit regering en DNA(oppositie en coalitie) krijgen de komende vijf jaren van het kiezersvolk wederom het mandaat om met hun kundigheid het parlementair werk op legitieme en verantwoordelijke wijze voort te zetten in de regeerperiode 2015-2020 binnen de NPO.

Gegeven de economische status quo, is het verstandig te temporiseren. Maar tegelijkertijd met de ontwikkeling met bestaande middelen bewerkstelligen, zonder vreemde valuta. Een uitdaging die de economen moeten zien op te lossen.

AH.TjAH

Overige berichten