“Volksgezondheidsminister moet opstappen”

GFC NIEUWSREDACTIE- Jennifer Vreedzaam van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname wil dat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid wordt bedankt.

In een motie – die donderdag niet in behandeling werd genomen in De Nationale Assemblee- schreef Vreedzaam dat de gezondheidszorg de gezondheidszorg sector in de laatste maanden in een complete chaos terecht is gekomen.

Zij wijst erop dat de minister verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de maand april een derde Covid-19-golf aankondigde met drie zeer besmettelijke varianten van het virus en desondanks een vakantie en training in Miami verkoos boven de gezondheidszorg die zijn eerste en enige taak hoort te zijn als minister.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw in Zoetermeer dreigt haar man te vergiftigen indien hij vreemd gaat

Het lid hekelt het dat de minister van Volksgezondheid te eigen bate nevenfuncties uitoefent als vliegmedisch keuringsarts, die in strijd is met artikel 125 van de Grondwet van Suriname, de taakstelling van het ministerie van Volksgezondheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De minister heeft na zijn aanvaarding van de publieke functie, wetende dat er een tekort is aan artsen die bevoegd zijn om de medische vliegkeuring te doen, er niet voor gezorgd dat meerdere artsen deze functie konden gaan bekleden.

Deze kwestie heeft hij niet bekendgemaakt om artsen voor deze functie te interesseren en door deze geheimhouding heeft hij ervoor gezorgd dat hij de enige is gebleven die bevoegd is om deze keuring te doen en deze activiteit ook werkelijk heeft gedaan.

De minister van Volksgezondheid heeft zijn taak als minister verzaakt ten einde zelf in aanmerking te komen voor een functie alsmede de verdiensten daaruit en zichzelf onrechtmatig heeft bevoordeeld. Deze handelingen zijn zeer corruptief volgens artikel 13 van de Anti-corruptie wet, schreef het lid.

Zij vindt verder dat de aanpak van Covid-19 in Suriname door de minister amateuristisch en niet effectief is geweest door zijn solo acties en het negeren van deskundigen die in de dagelijkse uitvoering van het beleid de leiding hadden moeten hebben, met als resultaat duizenden positieven en 625 Covid-doden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Impotente mannen met een te klein geslachtsdeel vinden hulp uit de natuur

Verder wees zij op – wat ze noemt – het ontmoedigingsbeleid van de minister naar de Cubaanse artsen en specialisten, die heeft geresulteerd in het wegtrekken van een groot deel van deze groep.

Vreedzaam heeft ernstige moeite met de “ondoordachte en onsamenhangende besluiten van de regering, de negatieve effecten van het falend beleid van de minister verergeren, zoals bijvoorbeeld de sluiting van de Huis Artsen Posten, de intrekking van 130.000 Bazo-kaarten, de drastische verhogingen voor medicamenten, consultaties en operaties.”

“De minister stelt duidelijk zijn eigen ego, financieel belang en partij politiek belang boven zijn verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid”.

Vreedzaam roept de regering op om onmiddellijk de leiding van het ministerie van Volksgezondheid te vervangen en voor het ministerie een integere, competente en deskundige minister te benoemen die de algemene gezondheid van de samenleving als hoogste prioriteit stelt en geen bijbaantjes ambieert.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten