fbpx

Volksgezondheid zoekt naar oplossingen voor uitbetaling salarissen personeel Regionaal Ziekhuis Wanica

GFC NIEUWSREDACTIE- Het personeel van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) in Suriname heeft over de maand januari nog geen salaris ontvangen, vanwege het feit, dat het ziekenhuis nog onvoldoende middelen genereert om zelfstandig de lonen te kunnen uit te betalen, waardoor er een beroep gedaan moet worden op de overheid.

Een deel van het personeel van het ziekenhuis is daarom vrijdag onder leiding van de vakbondsman, Imro Edam, getogen naar het ministerie van Arbeid om minister Steven Mac Andrew die waarneemt voor de minister van Volksgezondheid te spreken.

De minister heeft de vakbondsman en zijn team ontvangen om te praten over de ontstane situatie, waarbij hij benadrukte het ongenoegen van het personeel volledig te kunnen begrijpen, zeker in de context van het concept Decent Work, maar ook de precaire financiële situatie van de overheid aanstipte.

Mac Andrew gaf aan dat in een meeting op het Ministerie van Financiën op 2 februari is besloten, dat er binnen 3 maanden een congres over de financiering en rationalisatie van de zorg gehouden moet worden, omdat dit vraagstuk cruciaal is voor de garandering van de zorg.

BEKIJK OOK
VSB inventariseert schade leden na rellen in binnenstad

Edam informeerde de minister voorts dat er nog geen bestuur van de Stichting is geïnstalleerd en dat het ziekenhuis ook nog steeds zonder een directeur zit, hetgeen zaken doen met onder andere banken bemoeilijkt.

Mac Andrew heeft staande de vergadering enkele telefoontjes gepleegd over de kwestie om te pogen tot een oplossing te geraken. Hierna heeft hij de vakbondsman en zijn team verzekerd dat er wordt gewerkt aan een oplossing van het probleem.

Hij verwacht dat maandag a.s. het ziekenhuis over de nodige middelen kan beschikken om tot uitbetaling over te gaan.

Hij betreurt het dat door de precaire financiële situatie van het land de administratieve afhandeling van de uitbetaling stagnatie heeft opgelopen, met als gevolg een verlate uitbetaling van de lonen.

Hij heeft in het belang van de zorg voor de patiënten in het ziekenhuis, een beroep gedaan op de personeelsleden om de dienstverlening dit weekend niet te onderbreken.