fbpx

Volksgezondheid wil kwaliteit zorginstellingen beter bewaken

Het ministerie van Volksgezondheid met name de afdeling Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen ( IVV) heeft de leden van de Kwaliteits Garantie Commissies (KGC) van de verschillende zorginstellingen en bejaardentehuizen in de gelegenheid gesteld de training “Intern Auditen” te volgen. Dit ter verbetering van de kwaliteit en bewaking van de zorg binnen Suriname. De training werd gehouden in de periode 7 – 10 november.

Deze training is bedoeld voor alle zorginstellingen, met het oog om zorg biedende, preventieve, opvoedende en herstellende diensten te verlenen ter optimalisering van het niveau van de gezondheid.

Het doel van de KGC binnen elke instelling is om de kwaliteit van de zorg te helpen waarborgen.

– het toetst de standaarden volgens de richtlijnen opgesteld door de Regional Nursing Body,

– realiseert de optimale klantenzorg door te werken aan verbetering van de kwaliteit van het verplegend personeel middels trainingen,

OOK INTERESSANT
Verdachten aangehouden met smokkelwaar nabij steiger te Meerzorg

– klinische lessen, cliënten/ patiënten besprekingen etc.

– en werkt mee aan attitude vorming van verplegenden en medewerkers van andere disciplines binnen de gezondheidszorg instelling.

Deze trainees krijgen de tools mee om interne audits uit te voeren conform het audit proces om onder andere structurele fouten te onderscheiden in de werkwijze van het kwaliteitsmanagement systeem, knelpunten en problemen op te sporen, mogelijke risico’s vast te leggen, en verbetermogelijkheden te initiëren aan het management team van de zorginstelling. Dit alles ter verbetering van de zorgkwaliteit.

Middels deze sessies wenst de afdeling IVV een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de geboden zorg.(GFC)