Volksgezondheid werkt aan wetgeving financiering zorg

Het ministerie van Volksgezondheid is samen met zijn werkarmen bezig om gezamenlijk de voorlichting te verscherpen. Gezondheid staat bovenaan de nationale agenda en is één van de dragers in de Grondwet, die sociale bescherming biedt in de context van de huidige economische stagnatie.

Het ministerie constateert dat er nog mensen zijn die niet goed zijn geïnformeerd omtrent de basiszorgverzekering, de diensten bij de verschillende gezondheidsinstellingen, radiologische onderzoekingen, medicamentenvoorziening en info met betrekking tot sociale voorzieningen binnen de volksgezondheid, waarbij zij onnodig bij moeten betalen.

Ook constateert het ministerie gevallen waarbij dienstverleners in overtreding zijn volgens de wetgeving. Het ministerie zal de komende periode de oorlichting en transparantie van informatie opvoeren in samenwerking met de gezondheidsinstellingen. In dit kader zal ook een meldpunt voor klachten worden ingevoerd.

De financiering van de gezondheidszorg zal in dit kwartaal topprioriteit zijn, waarbij gewerkt zal worden aan wetgeving voor de herverdeling van de financiering van de basiszorg en de dure zorg.

Er zal actief naar nieuwe modellen voor financiering worden gezocht voor o.a dure medische ingrepen, kankerbestrijding en dure medicamenten. Deze dure zorg kan niet gefinancierd worden uit de huidige premiekosten. Financiering van de basiszorg komt hierdoor in gevaar. Met de nieuwe wetgeving zullen bijbetalingen tot het verleden moeten gaan behoren.

Voor nu zal er gewerkt worden aan een optimale voorlichting waarbij de samenleving goed geïnformeerd zal worden. Het ministerie vraagt nogmaals aan de gezondheidsinstellingen de voorlichting naar de samenleving toe op te voeren en zich te houden aan wet en regelgeving.